Prameny a literatura

Title: Prameny a literatura
Author: Šaur, Josef
Source document: Šaur, Josef. Boris N. Čičerin o ruských dějinách : (státní škola jako historiografický a společenský fenomén). Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015, pp. 274-290
Extent
274-290
Type
Bibliography; References
Language
Multiple languages
Note
Obsahuje: 11.1 Prameny -- 11.2 Sekundární literatura -- 11.3 Publikace encyklopedického a slovníkového charakteru -- 11.4 Internetové zdroje
Rights access
embargoed access
License: Not specified license