Šaur, Josef

Name variants:

Šaur, Josef (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 57.

Article
Šaur, Josef. Alternativy dějin a člověka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, vol. 55, iss. X9, pp. 315–316.

Article
Šaur, Josef. Brněnská slavistika a evropské programy. Новая русистика. 2013, vol. 6, iss. Supplementum, pp. 47–54.

Article
Šaur, Josef. Česká rusistika je bohatší o půltucet příruček. Новая русистика. 2015, vol. 8, iss. 1, pp. 79–82.

Chapter
Šaur, Josef. Čičerin a vyvrcholení vývoje historické koncepce státní školy : (Čičerinovy práce z let 1853-1858). In: Šaur, Josef. Boris N. Čičerin o ruských dějinách : (státní škola jako historiografický a společenský fenomén). 2015, pp. 131–182.

Chapter
Šaur, Josef. Čičerin jako historiografické téma. In: Šaur, Josef. Boris N. Čičerin o ruských dějinách : (státní škola jako historiografický a společenský fenomén). 2015, pp. 23–43.

Chapter
Šaur, Josef. Čičerin v opozici k samoděržaví. In: Šaur, Josef. Boris N. Čičerin o ruských dějinách : (státní škola jako historiografický a společenský fenomén). 2015, pp. 226–258.

Chapter
Šaur, Josef. Čičerinovy společenské a badatelské aktivity v 60. letech 19. století a činnost státní školy. In: Šaur, Josef. Boris N. Čičerin o ruských dějinách : (státní škola jako historiografický a společenský fenomén). 2015, pp. 183–225.

Chapter
Šaur, Josef. Dětství, chlapectví a jinošství v éře Miluláše I.. In: Šaur, Josef. Boris N. Čičerin o ruských dějinách : (státní škola jako historiografický a společenský fenomén). 2015, pp. 44–61.

Article
Šaur, Josef. Dialog kultur podruhé. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 1, pp. 61–62.

Article
Šaur, Josef. Druhý sborník o slovanství na Slovensku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, vol. 55, iss. X9, pp. 298–299.

Article
Šaur, Josef. Dvě nové publikace brněnského slavisty v ruštině. Новая русистика. 2016, vol. 9, iss. 2, pp. 192–194.

Article
Pospíšil, Ivo; Šaur, Josef. Editorial. Новая русистика. 2014, vol. 7, iss. 2, pp. 5–6.

Chapter
Šaur, Josef; Pospíšil, Ivo. Filologicko-areálová studia. In: Ústav slavistiky : východiska a perspektivy. 2019, pp. 81–84.

Article
Šaur, Josef. Filologicko-areálová studia: východiska a perspektivy. Новая русистика. 2009, vol. 2, iss. 1, pp. 81–83.

Article
Šaur, Josef. [Hanuš, Jiří a kol. Nostalgie v dějinách]. Новая русистика. 2014, vol. 7, iss. 1, pp. 211–212.

Article
Šaur, Josef. Historie, historiografie a literární věda. Новая русистика. 2010, vol. 3, iss. 1, pp. 11–18.

Article
Šaur, Josef. [Hrodek, Dominik a kol. Slovanství ve středoevropském prostoru: iluze, deziluze a realita]. Opera Slavica. 2007, vol. 17, iss. 1, pp. 69–70.

Chapter
Šaur, Josef. Jmenný rejstřík. In: Šaur, Josef. Boris N. Čičerin o ruských dějinách : (státní škola jako historiografický a společenský fenomén). 2015, pp. 291–297.

Article
Šaur, Josef. K charakteristickým rysům literárněkritických prací P. V. Anněnkova. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 75–84.

Article
Šaur, Josef. K padesátiletí rusistiky v Prešově. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, vol. 55, iss. X9, pp. 319–320.

Article
Šaur, Josef. Nový pramen k českým komunitám v zahraničí. Новая русистика. 2012, vol. 5, iss. 1, pp. 99–100.

Article
Šaur, Josef. Nový slovník ruských spisovatelů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, vol. 53, iss. X7, pp. 142–143.

Article
Šaur, Josef. O proměnách jazyka a literatury. Slavica litteraria. 2008, vol. 11, iss. 2, pp. 180–181.