Svědectví z nářečí a o nářečích na Slovensku

Source document: Opera Slavica. 2016, vol. 26, iss. 2, pp. 71-73
Extent
71-73
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Note
  • Recenzní zpráva vznikla s podporou grantu GA ČR P 406/11/1786 Slovník nářečí českého jazyka.
Document
References:
[1] MAJTÁN, M. et al.: Historický slovník slovenského jazyka. A – J . Bratislava: Veda, 1991.

[2] MAJTÁN, M. et al.: Historický slovník slovenského jazyka. K – N . Bratislava: Veda, 1992.

[3] MAJTÁN, M. et al.: Historický slovník slovenského jazyka. O – P (pochytka) . Bratislava: Veda, 1994.

[4] MAJTÁN, M. et al.: Historický slovník slovenského jazyka. P (poihrať sa – pytlovať) . Bratislava: Veda, 1995.

[5] MAJTÁN, M. et al.: Historický slovník slovenského jazyka. R – Š . Bratislava: Veda, 2000.

[6] MAJTÁN, M. et al.: Historický slovník slovenského jazyka. T – V . Bratislava: Veda, 2005.

[7] MAJTÁN, M. et al.: Historický slovník slovenského jazyka. Z – Ž. Dodatky . Bratislava: Veda, 2008.

[8] RIPKA, I. et al.: Slovník slovenských nárečí I (A – K) . Bratislava: Veda, 1994.

[9] RIPKA, I. et al.: Slovník slovenských nárečí II (L – P) . Bratislava: Veda, 2006.