Mezinárodní kolektivní monografie na pomezí jazyka a literatury