Trösterová, Zdeňka

Name variants:

Trösterová, Zdeňka (preferred)
Трестерова, Зденька
Content type
Displaying 1 - 25 of 64.

Article
Trösterová, Zdeňka. "Šedé" spektrum frazeologie. Opera Slavica. 2017, vol. 27, iss. 4, pp. 73–76.

Article
Trösterová, Zdeňka. [Adamec, P., Hrabě, V., Jiráček J., Miloslavskij, I.G., Žaža, S.: Morfologie ruštiny I, II]. Opera Slavica. 1999, vol. 9, iss. 2, pp. 40–47.

Article
Trösterová, Zdeňka. Apoštol Ondřej a Rusko. Opera Slavica. 1994, vol. 4, iss. 3, pp. 22–26.

Article
Trösterová, Zdeňka. [Čerdyň [i.e. Čerdyn'] i Ural v istoričeskom i kul'turnom nasledii Rossii]. Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 2, pp. 56–59.

Article
Trösterová, Zdeňka. [Co všechno slovo znamená: sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc.]. Opera Slavica. 2008, vol. 18, iss. 2, pp. 56–57.

Article
Trösterová, Zdeňka. [Dlouhá, O. Rusko-český odborný slovník policejně právní terminologie a kriminálního slangu]. Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 4, pp. 53–56.

Article
Trösterová, Zdeňka. [Europeica - Slavica - Baltica: Jiřímu Marvanovi k 70. narozeninám]. Opera Slavica. 2007, vol. 17, iss. 4, pp. 63–65.

Article
Trösterová, Zdeňka. Filologická, náboženskoideová a politická rizika opravy církevních knih v Moskevské Rusi. Opera Slavica. 1994, vol. 4, iss. 2, pp. 1–10.

Article
Trösterová, Zdeňka. [Filologické studie XIX]. Opera Slavica. 1996, vol. 6, iss. 2, pp. 56–58.

Article
Trösterová, Zdeňka. [Flídrová, Helena; Žaža, Stanislav. Sintaksis russkogo jazyka v sopostavlenii s češskim]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, vol. 55, iss. A54, pp. 246–248.

Article
Trösterová, Zdeňka. [Gallo, J. Vyjadrovanie kategórie neurčitosti v ruštině a slovenčině]. Opera Slavica. 2009, vol. 19, iss. 2, pp. 53–56.

Article
Trösterová, Zdeňka. Jazyková podoba expresivity v dílech současných ruských autorek. Opera Slavica. 2002, vol. 12, iss. 4, pp. 37–45.

Article
Trösterová, Zdeňka. Jeden den Marie Christoforovny : (A. Vasiljevová, Moja Marusečka; zamyšlení na způsob "recenze s ukázkami"). Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 1, pp. 42–49.

Article
Trösterová, Zdeňka. Ke změnám v charakteru současné spisovné ruštiny. Opera Slavica. 1993, vol. 3, iss. 2, pp. 11–18.

Article
Trösterová, Zdeňka. K historickým kořenům některých ruských specifik v přístupu k životu. Opera Slavica. 1999, vol. 9, iss. 3, pp. 1–15.

Article
Trösterová, Zdeňka. K možnostem literárně-jazykové analýzy textu : (na úryvcích z pohádek K. Paustovského). Opera Slavica. 1997, vol. 7, iss. 4, pp. 41–46.

Article
Trösterová, Zdeňka. Dvě knihy o slangu. Opera Slavica. 2014, vol. 24, iss. 2, pp. 62–65.

Article
Trösterová, Zdeňka. Kognitivně-pragmatická koncepce textu. Новая русистика. 2008, vol. 1, iss. 2, pp. 71–73.

Article
Trösterová, Zdeňka. Kultivování spisovného jazyka v nejstarších literárních památkách ruské provenience (2. část). Opera Slavica. 1992, vol. 2, iss. 1, pp. 1–10.

Article
Trösterová, Zdeňka. Kultivování spisovného jazyka v nejstarších literárních památkách ruské provenience (1. část). Opera Slavica. 1991, vol. 1, iss. 2, pp. 2–12.

Article
Trösterová, Zdeňka. Magické reminiscence v díle Dmitrije Lipskerova. Opera Slavica. 2017, vol. 27, iss. 3, pp. 57–61.

Article
Trösterová, Zdeňka. [Marvan, J. Cesty ke spisovné češtině - (800-1800)]. Opera Slavica. 2007, vol. 17, iss. 2, pp. 66–67.