Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Bohemica litteraria
2017, vol. 20, iss. 2

Year: 2017
Publication year: 2017
ISSN: 1213-2144 (print)
ISSN: 2336-4394 (online)

Table of contents:

Studie I – Pocta Jiřímu Levému
7-20 Verzologické výskumy v Čechách a na Slovensku : (pocta Jiřímu Levému) Franek, Ladislav | pdficon
21-34 Symbolika v českých a polských somatických frazémech s lexémy sluch/słuch a ucho a jejich vzájemná ekvivalence Tkaczewski, Dariusz | pdficon
35-45 Bude literární věda exaktní vědou ve století jednadvacátém? Změlík, Richard | pdficon
46-64 Podoby Salome v díle Jaroslava Vrchlického Šinclová, Soňa | pdficon
Studie II
67-81 Čím je báseň velká? Harák, Ivo | pdficon
82-91 Jak čtou gymnazisté knihy a e-knihy Fibiger, Martin | pdficon
92-99 Ku koncepcii vysokoškolskej učebnice Interpretácia umeleckého textu: Interpretačné b(lú)denie Lešková, Dana | pdficon
Recenze
103-105 Čtenářům. S láskou Mokrá, Marie | pdficon

Search


Advanced Search

Browse