Новая русистика 2018, vol. 11, iss. 2

Image
Year
2018
Publication year
2018
ISSN
1803-4950 (print)
2336-4564 (online)
Статьи
Page Title
5-12 О некоторых особенностях анализа авторских паремий русского языка периода 1905–1907 годов Zagrebel'nyj, Artur Vladimirovič | pdficon
13-20 K otázkám objektivity západního zpravodajství na pozadí zobrazování ukrajinské krize Niklesová, Eva | pdficon
21-31 Strategie konstruování jazykového obrazu ukrajinské krize na příkladu vybraných sociálních médií a deníku Komsomolskaja pravda Niklesová, Eva; Shlygina, Ekaterina | pdficon
33-45 Стихотворение Юному поэту и новелла Моцарт В. Я. Брюсова сквозь призму некоторых философских концептов Фридриха Ницше Varga, Patrik | pdficon
47-55 "Ведь с этим зверьем разве можно что-нибудь создать в данный момент?" : полемика Н. С. Лескова с Л. Н. Толстым в изображении русского народа Fedotova, Anna Aleksandrovna | pdficon
Маргиналии
Page Title
57-63 Законы души в прозах Николая Воронова Matyušová, Zdeňka | pdficon
Рецензии
Page Title
65-68 Spor jako jádro literatury a několik otázek Pospíšil, Ivo | pdficon
68-72 Solženicyn komplexně: tvorba, Polsko a emigrace Pospíšil, Ivo | pdficon
72-78 Od metodiky výuky literatury k teorii, eseji a interview: invenční texty Iriny Kalusové Pospíšil, Ivo | pdficon
78-81 Sborník k příležitosti XVI. mezinárodního kongresu slavistů Zaňko, Taťjana | pdficon
81-84 Další svazek brněnské slavistiky ke střední Evropě Zaňko, Taťjana | pdficon
85-89 Výsledek publikační aktivity doktorandů slavistických oborů Šimáčková, Karolína | pdficon
Информаторий
Page Title
91-93 Zemřel profesor Stanislav Žaža Brandner, Aleš | pdficon
94-96 Jeden z posledních českých encyklopedistů zemřel Odarčenko, Michail | pdficon
96-98 Květuše Lepilová jubilující Brandner, Aleš | pdficon
98-100 Šedesátiny doc. Jiřího Gazdy Pospíšil, Ivo | pdficon
100-102 Výběrová bibliografie doc. PhDr. Jiřího Gazdy, CSc. | pdficon