Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Religio: revue pro religionistiku
2018, vol. 26, iss. 2

Year: 2018
Publication year: 2019
ISSN: 1210-3640 (print)
ISSN: 2336-4475 (online)

Table of contents:

Studie – Articles
[99]-132 Formalizující modelování v neintencionální historii náboženství : transdisciplinarita mezi přírodní vědou a historickou religionistikou? Hampejs, Tomáš; Chalupa, Aleš | pdficon
[133]-166 Liminalita na druhou : dynamika rituálních změn v basilejské Fasnacht Cieslarová, Olga Věra; Chlup, Radek | pdficon
Rozhledy – Commentaries and discussions
[167]-182 Was there a network of Roman Mithraists? Martin, Luther H. | pdficon
[183]-204 Germanofilie, germanománie a germánská studia : pět století kontemplací nad starogermánskými mýty Reichstäter, Jan | pdficon
[205]-230 Nevěřící, apatheisté nebo skrytí věřící? : charakteristika osob, které se v rámci sčítání lidu nepřihlásily k žádné denominaci Fialová, Kamila; Nešpor, Zdeněk R. | pdficon
Zprávy – News
[231]-234 The conference "Consciously Illicit: Transgression in Western Esotericism" Mokrý, Matouš | pdficon
Recenze – Reviews
[237]-239 [Williams, Paul. Mahájánový buddhismus: základy nauky] Kotherová, Silvie | pdficon
240-244 [Groot, Kees de. The liquidation of the church] Beláňová, Andrea | pdficon
[245] Pokyny pro autory | pdficon

Search


Advanced Search

Browse