Počátky raně středověkého osídlení v prostoru Mikulova na Moravě a jeho hradu

Title: Počátky raně středověkého osídlení v prostoru Mikulova na Moravě a jeho hradu
Variant title
Die Anfänge der frühmittelalterlichen Besiedlung im Raum Mikulov (Nikolsburg) in Mähren und auf seiner Burg
Author: Novotný, Boris
Source document: Archaeologia historica. 1977, vol. 2, iss. [1], pp. 211-219
Extent
211-219
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Archiv AÚ ČSAV Brno: Mikulov, č. j. 1920/34. Čj. 1135/37. Čj. 1268/47.

[2] Jüttner, K., 1930: Sudeta VI/1930, s. 76-82. Sdělení z r. 1952 v archivu KSSPPOP v Brně.

[3] Klíma, B., Dojiva, I., Novotný, B., 1956: Mikulov. Kresebné podklady a poznámky k nálezové zprávě. Zpracoval B. Novotný.

[4] Menclová, D., 1966: Děvičky, Brno 1966.

[5] Poulík, J., 1948-1950: Jižní Morava, země dávných Slovanů, Brno 1948-1950.

[6] Richter, V., Krsek, I., Stehlík, M., Zemek, M., 1971: Mikulov, Brno 1971.

[7] Zemek, M., 1973: 800 let Mikulova, Mikulov 1973. ". .. Wilhelmus dictus de Pulin ..." (Friedrich, CDB, I, č. 400, s. 415-416). Dušková S.: Výklad listiny Viléma řečeného z Pavlova, s. 11-12.