Novotný, Boris

Name variants:

Novotný, Boris (preferred)
Content type
Displaying 1 - 8 of 8.

Article

Article
Novotný, Boris. Löwenskulptur aus der Zeit der römischen Provinzen aus Mähren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 175–186.

Article
Novotný, Boris. Počátky raně středověkého osídlení v prostoru Mikulova na Moravě a jeho hradu. Archaeologia historica. 1977, vol. 2, iss. [1], pp. 211–219.

Article
Novotný, Boris. Staroslovanské výšinné hradisko Mařín u Křenova na Svitavsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1971, vol. 20, iss. E16, pp. 217–223.

Article
Novotný, Boris. Význam podkov, ostruh a udidel z hradiska Vysoká Zahrada – castrum Strachotín u Dolních Věstonic na Moravě. Archaeologia historica. 1979, vol. 4, iss. [1], pp. 287–294.

Article
Novotný, Boris. Záchranný výzkum zaniklého středověkého dvorce a chat u Šakvic (o. Břeclav). Archaeologia historica. 1976, vol. 1, iss. [1], pp. 61–89.