Správa o výsledkoch výskumu v Košiciach-Krásnej nad Hornádom za rok 1977

Variant title
Bericht über die Grabungsergebnisse in Košice-Krásna nad Hornádom für das Jahr 1977
Author: Polla, Belo
Source document: Archaeologia historica. vol. 3, iss. [1], pp. 239-[241]
Extent
239-[241]
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Polla, B.: Výsledky historickoarcheologického výskumu v Krásnej nad Hornádom . In: Nové obzory. 18. Prešov 1976. s. 169-198.