Správa o výsledkoch výskumu v Košiciach-Krásnej nad Hornádom za rok 1977

Variantní název
Bericht über die Grabungsergebnisse in Košice-Krásna nad Hornádom für das Jahr 1977
Autor: Polla, Belo
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. roč. 3, č. [1], s. 239-[241]
Rozsah
239-[241]
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Polla, B.: Výsledky historickoarcheologického výskumu v Krásnej nad Hornádom. In: Nové obzory. 18. Prešov 1976. s. 169-198.