Polla, Belo

Varianty jmen:

Polla, Belo (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 12 z celkového počtu 12.

Článek
Polla, Belo. Čo s archeologicko-architektonickými pamiatkami?. Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 39–50.

Článek
Polla, Belo; Slivka, Michal. Husiti, Jiskrovci a bratríci na východnom Slovensku vo svetle archeologického bádania. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 69–103.

Článek
Polla, Belo. Košicko-krasnianska rotunda. Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 181–185.

Článek
Polla, Belo. K počiatkom historickoarcheologického výskumu zaniknutých středověkých osád na Slovensku (spomienky). Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 79–84.

Článek
Polla, Belo; Slivka, Michal; Vallašek, Adrian. K problematike výskumu hrádkov a hradov na Slovensku. Archaeologia historica. 1981, roč. 6, č. [1], s. 361–405.

Článek
Polla, Belo. K začiatkom archeológie na Slovensku. Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 491–498.

Článek

Článek
Polla, Belo. Správa o výsledkoch výskumu v Košiciach-Krásnej nad Hornádom za rok 1977. Archaeologia historica. 1978, roč. 3, č. [1], s. 239–241.

Článek
Polla, Belo. Správa o výsledkoch záchranného výskumu vo Vinnom, okr. Michalovce, za rok 1977. Archaeologia historica. 1978, roč. 3, č. [1], s. 243–245.

Článek
Mészárosová, Klára; Polla, Belo. Středověké výrobky z dřeva vo světle archeologických nálezov na Slovensku. Archaeologia historica. 1983, roč. 8, č. [1], s. 299–310.

Článek

Článek
Polla, Belo. Životné jubileum PhDr. Vladimíra Nekudu, CSc.. Archaeologia historica. 1987, roč. 12, č. [1], s. 451–453.