Husiti, Jiskrovci a bratríci na východnom Slovensku vo svetle archeologického bádania

Variantní název
Hussiten, Anhänger Jiskras und Brüder in der Ostslowakei im Lichte der archäologischen Forschung
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 69-103
Rozsah
69-103
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document