Archeologický výzkum hradu "Rokyten" na Moravě z 11. až první poloviny 12. století, jeho hradský obvod a románský dvorec Řeznovice

Title: Archeologický výzkum hradu "Rokyten" na Moravě z 11. až první poloviny 12. století, jeho hradský obvod a románský dvorec Řeznovice
Variant title
Die archäologische Untersuchung der Burg "Rokyten" in Mähren aus dem 11. —12. Jh., ihr Sprengel und der romanische Herrenhof Řeznovice
Author: Novotný, Boris
Source document: Archaeologia historica. 1981, vol. 6, iss. [1], pp. 221-239
Extent
221-239
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Červinka, I. L., 1928: Slované na Moravě, Brno 1928, s. 133, s. 178.

[2] Dudík, B., 1877: Dějiny Moravy I, s. 253, III, s. 132.

[3] Friedrich, G., 1904: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I, 145.

[4] Heinrich, A., 1854: Schriften der hist. Staat. Sect. Mähr. Schles. Acker. Gesellschaft VII, 1854, 33, 105.

[5] Hosák, L., 1934: Historický místopis země Moravskoslezské III. Brněnský kraj, Brno 1934, s. 120.

[6] Hosák, L., 1961–64: Příspěvek k počátkům poddanských měst, Vlastivědný věstník moravský XVI, 1961, 64, s. 32-49.

[7] Hrubý, V., 1936: Tři studie k české diplomatice. Spisy filosofické fakulty MU v Brně, č. 42, 1936, s. 1-73.

[8] Kaufmann, J., 1941: Zpráva. Archív AÚ- ČSAV v Brně, č. j. 970/41.

[9] Kos, O., 1972: Výzkum na hradisku u Kramolína v roce 1971, okr. Třebíč, Přehled výzkumů AU- ČSAV Brno, 1971, s. 36-37.

[10] Nekuda, V. – Sejbal, J., 1960: Keramika ze sídliště 11. století z Rokytné u Mor. Krumlova, datovaná mincí. Moravské numismatické zprávy, č. 7. Brno 1960, s. 23n.

[11] Novotný, B., 1960: Zjišťovací výzkum hradiska Rokytné u Moravského Krumlova, Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno, 1960, 133 n. tab. 29, 30, 31.

[12] Novotný, B., 1961: Výzkum opevnění hradiska Rokytné u Mor. Krumlova, Přehled výzkumů 1960, Brno 1961, s. 98 n. tab. 41, 42.

[13] Poulík, J., 1949: Průvodce po výzkumech na staroslovanském hradisku Staré Zámky u Líšně, Brno 1949.

[14] Richter, V., 1957: Rokytnice nad Rokytnou a Rokytná. Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university F 1, VI–1957, s. 17-27.

[15] Sloschek, E., 1937: Geschichte der Stadt Mährisch Kromau, Brünn 1937.

[16] Staňa, Č., 1972: Velkomoravské hradiště Staré Zámky u Líšně, Monumentorum Tutela 8, 1972, s. 109-171.

[17] Stuchlík, M. – Čižmář, M., 1971: Velatické hradisko "Réna" u Ivančic. Sborník prací fil. fak. Brněnské univ. E. 16, 20. 1971, s. 119-126.

[18] Wolny, G., 1856: Kirchliche Topographie II, 1. Brünn 1856, s. 273.