Stavební vývoj hradu Valdštejna

Variant title
Die Bauentwicklung der Burg Waldstein
Source document: Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 163-175
Extent
163-175
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] GABRIEL, F. 1985: Opevněná panská sídla na Českolipsku před rokem 1319 , Z minulosti Děčínská a Českolipska 4, 304—332.

[2] GABRIEL, F. 1989: K problematice opevněných sídel na pískovci , Castellologica Bohemica 1, 125—138.

[3] GABRIEL, F.—KNOP, K. 1990: K interpretaci džbánovitých objektů na pískovci , AH 15, 261—274.

[4] GABRIEL, F.—PANÁČEK, J., v tisku: Vývoj panských sídel na horním území novozámeckého panství , Castellologica Bohemica 2—4.

[5] GABRIEL, F.—SMETANA, J., 1981: K datování a funkci středověkých opevnění v Českém Švýcarsku , AH 6, 33—82.

[6] HRADY 1984: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 3, autorský kolektiv , Praha.

[7] MACEK, P.—NOVOSADOVÁ, J. 1988: Stavebně historický průzkum hradu Valdštejna , strojopis SÚRPMO Praha.

[8] WALDHAUSER, J.—WEBER, V. 1973: Výzkum na hradě Valdštejně , AR 25, 221—224.