Zobrazení vesnice Kuppentinu (příspěvek k ikonografii středověké vesnice)

Variant title
Abbildung des Dorfes Kuppentin (Beitrag zur Ikonographie des mittelalterlichen Dorfes)
Source document: Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 365-367
Extent
365-367
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document