Chrudimský hrnčířský rod Medků a jeho kamnářské výrobky

Variant title
Töpfersgeschlecht Medek von Chrudim und die Kachelnerzeugnisse
Source document: Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 523-538
Extent
523-538
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BRYCH, V.-STEHLÍKOVÁ, D.-ŽEGKLITZ, J., 1990: Pražské kachle doby gotické a renesanční . Praha.

[2] ČÁREK, J., 1985: Městské znaky v našich zemích . Praha.

[3] ČERMÁK, K., 1987: Hrnčířská dílna v Čáslavi, Věstník českoslovanských museí a spolků archeologických II . Čáslav.

[4] ČERMÁK, K., 1905: Hrnčířské dílny v Čáslavi v době renaissanční , Památky archeologické XXI, 567-572.

[5] DURDÍK, T.-HOLEČEK, J., 1976: Signovaný kachel z hradu Rabí , Archeologické rozhledy XXVIII, 433-435.

[6] HAZLBAUER, Z., 1988: Gotické a renesanční kachle z hradu Točníku . Zprávy ČSSA při ČSAV 33. Praha.

[7] HAZLBAUER, Z., 1991: Sbírka historických kachlů v Městském muzeu v Čáslavi a její původ , Muzejní a vlastivědná práce 26, Časopis společnosti přátel starožitností 99, 218-224.

[8] HAZLBAUER, Z., 1992a: Středověká hra vrhcáby ve světle dobových pramenů . Archaeologia Historica 17, 421-445.

[9] HAZLBAUER, Z., 1992b: Středověká hra vrhcáby , Výběr z prací historického klubu při Jihočeském Museu v Českých Budějovicích. 29, 1992/2, 88-96.

[10] HAZLBAUER, Z., 1993: Gotický kachel z hradu Lichnice s erbovním znamením města Chrudimě , Zpravodaj Musea východních Čech v Hradci Králové, 19, 111-115.

[11] HAZLBAUER, Z.-VITANOVSKÝ, M.-VOLF, P., 1994: Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen na hradě Rabí, o. Klatovy . Archaeologia Historica 19, 415-429.

[12] LIŠKA, K.-MUCHA, L., 1979: Klíč k našim městům . Praha.

[13] PAŘÍK, V.-HAZLBAUER, Z., 1991: Technologie výroby gotických kachlů s prořezávanou čelní stěnou , Archaeologia Historica 16, 293-304.

[14] RICHTEROVÁ, J., 1982: Středověké kachle . Praha.

[15] RÜCKEROVÁ, A., 1993: Výpisy z chrudimských městských knih z časového rozpětí 1500-1550 k osobě hrnčíře Medka . Písemný materiál u autorů.

[16] ŽEGKLITZ, J., 1987: Pozdně gotické kachle se jmény hrnčířů . Archeologické rozhledy XXXIX, 655-671.

[17] ŽEGKLITZ, J., 1992: Nouvelle trouvaille de carreau de poele signé au Chateau de Prague , in: Frolík, J.-Klápště, J.-Smetánka, Z.-Žegklitz, J.: L'Archeologie et la Culture Spirituelle du Moyen Age, Quatre miniatures, Památky archeologické LXXXIII, 164-170.