Stavební rekonstrukce gotických kachlových kamen na hradě Lipnici n. Sázavou, okr. Havlíčkův Brod

Title: Stavební rekonstrukce gotických kachlových kamen na hradě Lipnici n. Sázavou, okr. Havlíčkův Brod
Variant title
Baurekonstruktion des gotischen Kachelofens in der Burg Lipnice nad Sázavou
Source document: Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 499-519
Extent
499-519
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] BRYCH, V.-STEHLÍKOVÁ, D.-ŽEGKLITZ, J., 1990: Pražské kachle doby gotické a renesanční. Praha.

[2] BŘICHÁČEK, P., 1997, 1999: písemná sdělení.

[3] Časopis turistů 12/1900, 29/1917, 47/1935, 48/1936, 49/1937, 50/1938, 55/1943, 56/1944.

[4] DURDÍK, T., 1988: Deset let archeologického výzkumu hradu v Jindřichově Hradci (1975-1986), Zpravodaj odboru pam. péče 1988/B-1, České Budějovice, 1-22 + tab.

[5] DURDÍK, T., 1995: Výzkum manského domu na Křivoklátě. AH 13/88, 285-295.

[6] DURDÍK, T., 1998: ústní sdělení.

[7] DURDÍK, T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, 334-337, Praha.

[8] ELIÁŠ, J.-LÍBAL, D.-LIŠKOVÁ, A.-GALÍČKOVÁ, H., 1975: Hrad Lipnice, Stavebně historický průzkum, rkp. v archivu hradu Lipnice.

[9] FLÉGL, M., 1984: "Hrad Lipnice v dějinách památkové péče a muzejnictví." Muzejní vlastivědná práce 22/91, 215-226.

[10] FRANZ, R., 1969: Der Kachelofen. Graz.

[11] GLOSOVÁ, M.-HAZLBAUER, Z.-VOLF, P., 1996: Stavební rekonstrukce dobových kamen v Muzeu Komenského v Přerově. Vlastivědný sbor. Moravy XLVIII, 394-402. Brno.

[12] GLOSOVÁ, M.-HAZLBAUER, Z.-VOLF, P., 1998: Stavební rekonstrukce pozdně gotických kamen z hradu Lichnice. AH 23/98, 457-470.

[13] HAZLBAUER, Z., 1989: "Motiv mořské víly - Meluziny - v ikonografii českých gotických reliéfních kachlů", AH 14/89, s. 409-435.

[14] HAZLBAUER, Z.-CHOTĚBOR, P., 1991: Stavební rekonstrukce dvou vrcholně gotických kamen ze Sezimova Ústí. AH 15/90.

[15] HAZLBAUER, Z., 1992: "Středověká hra vrhcáby ve světle dobových pramenů", AH 17/92, s. 421-443.

[16] HAZLBAUER, Z.-VITANOVSKÝ, M.-VOLF, P., 1994: Stavební rekonstrukce pozdně gotických kamen na hradě Rabí, okr. Klatovy. AH 19/93, 415-425.

[17] HAZLBAUER, Z., 1996: "Náboženské motivy na českých gotických reliéfních kachlích", AH21/96, s. 465-482.

[18] HAZLBAUER, Z., 1997: "Zobrazení Ježíše v dospělé podobě na českých reliéfních kachlích", AH 22/97, s. 345-361.

[19] HAZLBAUER, Z., 1997-1999: ústní a písemná sdělení a konzultace.

[20] HAZLBAUER, Z., 1998: Krása středověkých kamen, Odraz náboženských idejí v českém uměleckém řemesle, 215-218, 166-168, 147-149, 113-119, 156-160. Praha.

[21] HAZLBAUER, Z., 2001a: Anmerkungen zur Metodik der Baurekonstruktionen von historischen Kachelöfen für Zwecke der historischen Expositionen in der Tschechischen Republik. Keramos Hft. 171 (Januar 2001) 59-72. Bad Iburg.

[22] HAZLBAUER, Z.-HEIDENREICH, M.-LAMR, J., 2001b: Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen v Muzeu Mohelnice, okr. Šumperk. AH 26/2001, 375-390.

[23] HAZLBAUER, Z., 2001b: Poznámky k metodice stavebních rekonstrukcí replik gotických a renesačních kachlových kamen pro účely historických expozic v ČR. Památky středních Čech 15/2/2001, 19-24, Praha.

[24] Kol. autorů: SVOBODA, L.-ÚLOVEC, J.-CHOTĚBOR, P.-PROCHÁZKA, Z.-FIŠER, Z.-ANDERLE, J.-SLAVÍK, J.-RYKL, M.-DURDÍK, T.-BRYCH, V., 1998: "Encyklopedie českých tvrzí" 1, 74, obr. 28.

[25] KOCMAN, F., 1998: Studie stavební rekonstrukce pozdněgotických kachlových kamen pro hrad Lipnici nad Sázavou, okr. Havl. Brod, rkp. v archivu autora, hrad Lipnice, SÚPP Pardubice.

[26] KOCMAN, F., 1999a: Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen z hradu Lipnice nad Sázavou, okr. Havl. Brod, rkp. v archivu autora, hrad Lipnice, SÚPP Pardubice.

[27] KOCMAN, F., 1999b: Průběžná zpráva o zpracování kachlového materiálu z hradu Lipnice. Zpravodaj muzea v Hradci Králové 25, 150-153.

[28] KRAJÍC, R., 1997: Středověká kachlová kamna v Táboře (archeologický výzkum v Křižíkově ul. čp. 28). Tábor.

[29] KOUBA, J., 1964: "Středověké kachle s husitskými bojovníky", ČNM 135, 35-44.

[30] KOUBA, J., 1966: "Další doklady česko-uherských styků v oblasti středověké keramiky." ČNM CXX-XIII, 185-199.

[31] LANSFELD, H., 1959: "Keramické památky na hradě Lipnici", Vlastivědný sborník Vysočiny, 73-84.

[32] MENCLOVÁ, D. 1972: České hrady, díl I, 380-389. Praha.

[33] MICHNA, J. P., 1981: Gotická kachlová kamna z hradu Melic na Vyškovsku (pokus o rekonstrukci). AH 6/81, 333-360.

[34] PAŘÍK, V.-HAZLBAUER, Z., 1991: Technologie výroby gotických kachlů s prořezávanou čelní stěnou. AH 16/91, 293-304.

[35] PRAŽÁK, V., 1974: Hrad Lipnice a jeho sbírka středověkých kachlů. Diplom, práce FF UK, archiv UK, i. č. 269

[36] RICHTEROVÁ, J., 1982: Středověké kachle. Praha.

[37] ROUS, P., 1993: Uložení souboru keramiky z hradu Lipnice, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 19, s. 116-118.

[38] SEDLÁČEK, A., 1997 - reprint: Hrady, zámky a tvrze Království Českého, XII, 64-75, Praha.

[39] ŽEGKLITZ, J.-HAZLBAUER, Z.-CHOTĚBOR, P., 1992: Pokus o rekonstrukci kachlových kamen ze zaniklé sklárny v Broumech. AR XLIV, 98-108.

[40] SÚA Praha (Chodovec), fond KČsT, karton 130 - hrad Lipnice.