Tkaniny z tumby Přemysla Otakara II.

Variant title
Textilien aus der Tumba von Přemysl Otakar II.
Source document: Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 649-668
Extent
649-668
  • ISSN
    0231-5823
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] FRB - Fontes rerum bohemicarum , ed. J. Emler, II. Praha 1874.

[2] FRB - Fontes rerum bohemicarum , ed. J. Emler, IV. Praha 1884.

[3] Regesta - Regesta Diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae , ed. J. Emler, II. Praha 1882.

[4] PALACKÝ, F., 1842: Ueber Formelbücher zunächst in Bezug auf böhmische Geschichte. Nebst Beilagen Ein Quellenbeitrag zur Geschichte Böhmens und der Nachbarländer im XIII., XIV. und XV. Jahrhundert . Prag.

[5] BAŽANTOVÁ, N., 1996: Romanesque and early Gothic silk textiles from Czech sources . In: Ibrahim ibn Yacqub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800-1300. Praha. 93-102.

[6] BAŽANTOVÁ, N.-BRAVERMANOVÁ, M.-KOBRLOVÁ, J.-SAMOHÝLOVÁ, A.-WASSERBAUER, R., 1993: Textilie z hrobu Rudolfa I., českého krále, zv. Kaše . In: Archaeologia historica 18. 359-379.

[7] BRADNOVÁ, A.-ŠIROKÁ, R., 2000: Zpráva o předrestaurátorském průzkumu tkanin z tumby Přemysla Otakara II . Nepublikováno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu pod inv. č. PHA 30.

[8] BRADNOVÁ, A.-ŠIROKÁ, R., 2001: Zpráva o konzervování tkanin z tumby Přemysla Otakara II . Nepublikováno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu pod inv. č. PHA 30.

[9] BRAVERMANOVÁ, M., 1997: Pohřební oděv Rudolfa I. Habsburského, českého krále, zv. Kaše. Exkurs do módy začátku 14. století . In: Život v archeologii středověku. Praha. 67-85.

[10] BRAVERMANOVÁ, M.-KOBRLOVÁ, J.-SAMOHÝLOVÁ, J., 1994: Textilie z hrobu Anny Jagellonské z Colinova mauzolea v katedrále sv. Víta na Pražském hradě . Archaeologia historica 19. 437-463.

[11] BRAVERMANOVÁ. M., 2000, 2001: Hrob Boleslava II., Das Grab Boleslavs II . In: Přemyslovský stát kolem roku 1000. Na paměť knížete Boleslava II., zemřelého 7. února roku 999. Praha. 247-260, 348-352. Boleslav II. Der tschechische Staat um das Jahr 1000. Praha. 197-223.

[12] BRAVERMANOVÁ, M. a kol., 2001: Nové poznatky o nejstarších textiliích z hrobu sv. Ludmily . In: Archaeologia historica 26. 447 - 486.

[13] BRAVERMANOVÁ, M.-LUTOVSKÝ, M., 2001: Hroby, hrobky a pohřebiště českých knížat a králů . Praha.

[14] BRAVERMANOVÁ, M.-OTAVSKÁ, V., 1999: Textilie z hrobu Matyáše z Arrasu a Petra Parléře . In: Archaeologia historica 24. 421-438.

[15] BRAVERMANOVÁ, M.-OTAVSKÁ, V., 2000: Románská tkanina z královské hrobky na Pražském hradě . In: Archaeologia historica 25. 409-432.

[16] DOÜET, L.-D'ARCQ, 1851: Comptes de l'Argenterie des Rois de France au XIVe siècle . Paris.

[17] DOÜET, L.-D'ARCQ, 1874: Nouveau Recueil de Comptes de l'Argenterie des Rois de France . Paris.

[18] FALKE, O. von, 1913: Kunstgeschichte der Seidenweberei . Berlin.

[19] FLURY-LEMBERG, M., 1985: The Fabrics from the Grave of St. Antony of Padua . In: Bulletin de Liaison du Cieta 61/62. 56-72.

[20] FLURY-LEMBERG, M., 1988: Textile Conservation and Research . Bern, Abegg-Stiflung.

[21] FLURY-LEMBERG, M., 1995: Der Grabornat König Rudolphs I. von Böhmen . In: Riggisberger Berichte. Bern, Abegg-Stiftung, Riggisberg III. 174-199.

[22] GEBAUER, J., 1970: Slovník staročeský I . Praha.

[23] GEIJER, A., 1979: A history of textile art . London.

[24] HANKA, V., 1833: Zbjrka neydáwněgšjck slawnjků latinsko-českých . Praha.

[25] HAVLÍNOVÁ, M., 2000: Zpráva o konzervování dřevěné rakve z tumby Přemysla Otakara II . Nepublikováno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu pod inv. č. PHA 30.

[26] HERRERO CARRETERO, C., 1988: Museo de Telas Medievales Monasteria de Santa María la Real de Huelgas . Madrid.

[27] HOMOLKA, J., 1982: Pohřební insignie krále Přemysla Otakara II . In: Umění posledních Přemyslovců. Roztoky u Prahy. 149-151.

[28] KING, D., 1968: Two medieval textile terms: "draps d'ache", "draps de l'arrest" . In: Bulletin de Liaison du CIETA 27. 26-29.

[29] KING, D., 1969: Some Unrecognised Venetian Woven Farbrics . In: Victoria and Albert Museum Yearbook 1. 53-63.

[30] MAY, F. L., 1957: Silk Textiles of Spain . New York.

[31] MONTICOLO, G., 1905: I Capitolari delle Arti Veneziane, II . Venezia.

[32] MORAVCOVÁ, M., 1972: Hedvábné látky v českých pramenech , in: Národopisný věstník československý VII., 2. 131-161.

[33] OTAVSKÝ, K.-SALÍM, M. A. M., 1995: Mittelalterliche Textilien I. Aegypten, Persien und Mesopotamien, Spanien und Nordafrika . Bern, Abegg-Stiftung.

[34] PODLAHA, A.-ŠITTLER, E., 1903: Chrámový Poklad u Sv. Víta v Praze . Praha.

[35] PTÁČEK, J., 1979: Konzervace textilu vyzdviženého z půdy . In: Acta Musei Pragensis 79. 40-64.

[36] SHEPHERD, D., 1951: The Textiles from Las Huelgas de Burgos . In: Bulletin of the Needle and Bobbin Club, XXXV. 3-26.

[37] SCHMIDT, J. H., 1934: Deutsche Seidenstoffe des Mittelalters . In: Zeitschrift des deutschen Vereins für Kunstwissenschaft I. 95-112.

[38] SCHULZE, P., 1917: Alte Stoffe . Berlin.

[39] Slovník středověké latiny v českých zemích . Praha 1987.

[40] SOUDNÝ, M., 1988: Konzervační ošetření pohřebních insignií Přemysla Otakara II . In: Sborník kruhu přátel Muzea hl. města Prahy. 113-121.

[41] STEHLÍKOVÁ, D., 2000: Krone, Reichsapfel und Szepter aus dem Grab Otakars II. Přemysl . In: Krönungen. Könige in Aachen - Geschichte und Mythos. Katalog der Ausstellung. Ed. Kramp, M. Mainz. 455-456.

[42] ŠUMBERA, A., 1997: Zpráva o restaurování pohřebních klenotů Přemysla Otakara II . Nepublikováno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu pod inv. č. PHA 30.

[43] TIETZEL, B., 1984: Italienische Seidengewebe des 13., 14. und 15. Jahrhunderts. Deutsches Textilmuseum Krefeld . Köln.

[44] TADRA, F., 1897: Kulturní styky Čech s cizinou až do válek husitských . Praha.

[45] TOMEK, V. V., 1871: Dějepis města Prahy, II . Praha.

[46] VLČEK, E., 1999: Čeští králové . Praha.

[47] Vocabulary of Technical Terms §§1979§§: Fabrics . Vydalo Centre International d'Etude des Textiles Anciens. Lyon.

[48] WILCKENS, L. von, 1991: Die textilen Kunste. Von der Spätantike bis um 1500 . München.

[49] WILCKENS, L. von, 1992: Mittelalterliche Seidenstoffe. Bestandskatalog XVIII des Kunstgewerbemuseums . Berlin.

[50] WEIBEL, A. C., 1952: Two Thousand Years of Textiles . New York.

[51] WINTER, Z. 1906: Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a v XV. století . Praha.

[52] ZÍBRT, Č., 1892: Dějiny kroje v zemích českých . Praha.

[53] Zpráva o konzervování tkanin z tumby Přemysla Otakara II. Státní restaurátorské ateliéry 1985 . Nepublikováno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu pod inv. č. PHA 30.