Brněnské měšťanské domy se středověkými jádry : poznámky ke stavu dochování, využití a památkové ochraně

Title: Brněnské měšťanské domy se středověkými jádry : poznámky ke stavu dochování, využití a památkové ochraně
Variant title
Brünner Bürgerhäuser mit den mittelalterlichen Kernen : Bemerkungen zum Stand der Überlieferung, Ausnützung und zum Denkmalschutz
Source document: Archaeologia historica. 2005, vol. 30, iss. [1], pp. 47-54
Extent
47-54
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] HÁLOVÁ-JAHODOVÁ, C., 1975: Brno, dílo přírody, člověka a dějin, Brno.

[2] HLAVÁČ, F., 1989: Když padaly bomby na Brno, Brno v minulosti a dnes 10, 113-118.

[3] HOLUB, P.-KOLAŘÍK, V.-MERTA, D.-PEŠKA, M.-ZAPLETALOVÁ, D.-ZŮBEK, A., 2004: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2003, Přehled výzkumů 45/2003, 39-106.

[4] HOLUB, P.-KOLAŘÍK, V.-MERTA, D.-PEŠKA, M.-ZAPLETALOVÁ-D. ZUBEK, A., 2003: Městská archeologie v Brně a SHP, Staletá Praha XXIV. Archeologické výzkumy a stavebně historické průzkumy památek, 237-251.

[5] KOBĚRSKÁ, L., 1973: Brno, asanační plán historického jádra města. Stavebně historický průzkum objektů umělecko-památkového významu, Brno, SÚRPMO.

[6] KUČA, K.-KUČOVÁ, V.-KIBIC, K., 2004: Novostavby v památkově chráněných sídlech, Praha.

[7] MERTA, D.-PEŠKA, M., 2003: Proměny domovního bloku Velký špalíček v Brně, Dějiny staveb 2002, Plzeň, 118-130.

[8] PROCHÁZKA, R.-ČERNOUŠKOVÁ, D.-MERTA, D.-PEŠKA, M.-SADÍLEK, D., 2003: Měšťanský dům středověkého Brna, nepubl. rukopis, Archív Archaia Brno, o.p.s.

[9] SAMEK, B., 1963: Brněnská radnice, Brno v minulosti a dnes 5, 168-196.

[10] SAMEK, B., 1994: Umělecké památky Moravy a Slezska, Praha.

[11] SVOBODA, A., 2001: Brněnské podzemí, Brno.

[12] VÍTOVSKÝ, J., 1999: Monumentální malířství a sgrafito, in: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550, II. Brno, Brno, 183-242.

[13] ZAPLETAL, P., 1997: Brněnská okružní třída. Praha.