Vědecká i metodická monografie o současné ruské próze

Title: Vědecká i metodická monografie o současné ruské próze
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Opera Slavica. 2019, vol. 29, iss. 1, pp. 60-65
Extent
60-65
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Некрасова, Ирина. Современная русская проза: закономерности, тенденции, имена. Научно-методическое пособие. Brno : Tribun EU, 2018. ISBN 978-80-263-1421-9.
References
[1] ANNINSKIJ, L.: Tridcatyje – semidesjatyje. Literaturno-kritičeskije stat'ji. Moskva: Sovremennik, 1977.

[2] BITOV, A.: Svět by měl uznat, že Rusko má dobrou duši. Salon 17. 8. 2000, s. 4.

[3] MAGNUSSON, M.-L. (ed.): The Lousiana Conference on Literature and Perestroika. 2–4 March 1988. Esbjerg: Louisiana Museum of Modern Art, South Jutland University Press, 1989.

[4] NEKRASOVA, I.: Sovremennaja russkaja proza: zakonomernosti, tendencii, imena. Naučno-metodičeskoje posobije. Tribun EU, Brno 2018.

[5] POSPÍŠIL, I.: "Archipelag GULAG" i russkaja tradicija "preodolenija literatury". In: A. I. Solženicyn. Bratislava 1992, s. 69–77.

[6] POSPÍŠIL, I.: Dánská literárněvědná rusistika ve skandinávském kontextu. Slavia 1986, seš. 3. s. 313–320.

[7] POSPÍŠIL, I.: Duše a svět hrdiny naší doby (Andrej Bitov: Puškinskij dom, 1987). Světová literatura 1988, č. 5, s. 226–229.

[8] POSPÍŠIL, I.: Impuls z Dánska. Demokrat 28. 3. 1991, s. 6.

[9] POSPÍŠIL, I.: Kvázimemoáry jako mentální signál (české a slovenské příklady). In: POSPÍŠIL, I. (ed.): Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2016, s. 169–178.

[10] POSPÍŠIL, I. (ed.): Leskov i vokrug. Konteksty tvorčestva i sostojanije sovremennogo leskovovedenija. Brno: Ústav slavistiky Masarykovy univerzity, 2018.

[11] POSPÍŠIL, I.: Nové literární žánry – nová genologie? Opera Slavica 2011, roč. XXI., č. 1, s. 54–56.

[12] POSPÍŠIL, I.: Odvaha k myšlení (Igor' Dedkov: Vozvraščenije k sebe. Sovremennik, Moskva 1978, Lev Anninskij: Tridcatyje – semidesjatyje. Sovremennik, Moskva 1977). Světová literatura 1980, č. 5, s. 230.

[13] POSPÍŠIL, I.: Ponorná řeka memoárů na rozcestí. In: PAVERA, L. a kol.: Metamorfózy gatunków w kontekście środkoeuropejskim. Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu, sv. IV. Praha: University of Bielsko-Biała, Verbum, 2009, s. 233–244.

[14] POSPÍŠIL, I.: Problema struktury, funkcii i ispol'zovanija literaturovedčeskich terminov: po sledam sobstvennych popytok. Mirgorod 2016, n. 2 (8), s. 26–31.

[15] POSPÍŠIL, I.: Proti proudu. Studie o N. S. Leskovovi. Sprint Print, Brno 1992

[16] POSPÍŠIL, I.: Short Narrative Prose: Problems of Terminology and Methodology. In: Slovenska kratka pripovedna proza. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Ljubljana 2006, s. 281–290.

[17] POSPÍŠIL, I.: Sovetskije žurnal'nyje diskussii konca 60-ch i načala 70-ch gg. XX veka kak priznak vremeni. Przegląd Rusycystyczny 2016, N. 3 (155), s. 117–127.

[18] POSPÍŠIL, I.: Spálená křídla. Malý průvodce po české recepci ruské prózy 70. a 80. let 20. století. Brno: Masarykova univerzita, 1998.

[19] POSPÍŠIL, I.: The Crisis of Tradition in Russian Literature and the Postmodernist Atmosphere. In: Postmodernism in Literature and Culture of Central and Eastern Europe, Katowice 1996, s. 123–130.

[20] POSPÍŠIL, I.: Tvar a funkce metarománu. Světová literatura 1984, č. 3, s. 251–253.

[21] POSPÍŠIL, I.: Žanrovyje poiski v proizvedenijach A. Solženicyna. In: DĄBROWSKA, M., GŁUSZKOWSKI, P. (eds): Aleksander Sołżenicyn i rosyjska emigracja. Warszawa–Toruń: Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warsawskiego, 2018, s. 65–72.

[22] POTRYKUS-WOŻNIAK, P.: Słownik nowych gatunków i zjawisk literackich. Warszawa–Bielsko-Biała: ParkEdukacja, 2010.