Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Bohemica litteraria
2019, vol. 22, iss. 2

Year: 2019
Publication year: 2019
ISSN: 1213-2144 (print)
ISSN: 2336-4394 (online)

Table of contents:

Editorial
7-8 Úvodem Hrdina, Martin; Fránek, Michal | pdficon
Studie
11-57 Ohlas bibliotéky českých původních románů Kateřiny Jeřábkové v dobovém tisku Charypar, Michal | pdficon
58-80 Časopis Kritische Blätter für Literatur und Kunst (1857–1858) v kontextu soudobých literárněkritických debat o realismu Urválková, Zuzana | pdficon
81-108 Na literární pole s humorem! : humoristický almanach April a česká literární kritika po roce 1861 Futtera, Ladislav | pdficon
109-129 Hanuš Věnceslav Tůma ve sporu s pražskou kritikou Hrdina, Martin | pdficon
130-155 Centrum versus periferie : moravská kritika v českém literárním poli Fránek, Michal | pdficon
Rozhovor
159-165 Na malém literárním poli má kritika enormní význam Futtera, Ladislav; Hrdina, Martin; Dlask, Jan | pdficon
Recenze
169-171 Literární dějiny jako příběh boje o a za literaturu Šík, Jan-Marek | pdficon
172-177 O literatuře z "vnější" perspektivy Změlík, Richard | pdficon

Search


Advanced Search

Browse