Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

ProInflow: časopis pro informační vědy
2019, vol. 11, iss. 2

Year: 2019
Publication year: 2019
ISSN: 1804-2406 (online)

Table of contents:

Editorial
[1]-2 Digitalizace jako faktor v konvergenci paměťových institucí Lorenz, Michal | pdficon
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
[3]-29 Témata pro vzdělávací lekce seniorů v knihovnách : výsledky kvantitativního šetření Zadražilová, Iva | pdficon
[30]-39 Obraz, informace, entropie Malečková, Dita; Štysová Rychtáriková, Renata; Urban, Jan | pdficon
[40]-60 Digitalizace etiket standardních šelakových desek jako nástroj pro efektivní muzejní evidenci : výsledky průzkumu ve sbírce fonotéky Národního muzea – Českého muzea hudby Gössel, Gabriel; Mejzr, Martin; Studničný, Michal; Šír, Filip | pdficon
[61]-71 Optické datové disky ve fondu dvou největších českých knihoven : historický přehled a možnosti jejich ochrany Hruška, Zdeněk | pdficon
[72]-85 Vývoj standardu PREMIS a možnosti jeho dalšího využití ve standardech NDK Ostráková, Natálie; Kočišová, Pavlína; Beňačková, Miroslava | pdficon

Search


Advanced Search

Browse