Trilogie Zeměmoří Ursuly K. Le Guinové jako podobenství o hledání, nalézání a podstatě lidskosti

Title: Trilogie Zeměmoří Ursuly K. Le Guinové jako podobenství o hledání, nalézání a podstatě lidskosti
Variant title:
  • Ursula K. Le Guin's Earthsea Trilogy as a parable of searching, finding, and the essence of humanity
Source document: Bohemica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 1, pp. 99-108
Extent
99-108
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The study focuses on Ursula K. Le Guin's Earthsea Trilogy, the novels A Wizard of Earthsea, The Tombs of Atuan and The Farthest Shore, as a distinctive, symbolic testimony of human fragility and strength. It wonders whether the works were written for young people or for adults. On the basis of the analysis, it concludes that the text can be regarded as a modern parable.
References
[1] Le Guinová K., Ursula, 2002. Čaroděj Zeměmoří (Praha: Triton), vyd. 2., přel. Petr Kotrle

[2] Le Guinová K., Ursula, 2003a. Atuánské hrobky (Praha: Triton), vyd. 2., přel. Petr Kotrle

[3] Le Guinová K., Ursula, 2003b. Nejvzdálenější pobřeží (Praha: Triton), vyd. 2., přel. Petr Kotrle a Irena Přibylová

[4] Le Guinová K., Ursula, 2016. Vyprávění (Praha: Gnóm!), přel. Jakub Němeček

[5] Bernardo, Susan M. – Murphy, Graham J., 2006. Ursula K. Le Guin: A Ctitical Companion (Westport: Greenwood Press)

[6] Dědinová, Tereza, 2018a. "Vyprávět svět – o nepostradatelnosti mimésis ve fantastické literatuře na příkladu Vyprávění Ursuly K. Le Guinové", Bohemica litteraria 2018, č. 1, s. 138–155

[7] Dědinová, Tereza, 2018b. "Žijeme ve fantazii – fantastická literatura jako prostředek proměny mysli a světa", Bohemica litteraria 2018, č. 2, s. 145–160

[8] Nicholls, Peter – Clute, John, 2018. "Le Guin, Ursula K.", in Clute, John – Langford, David – Nicholls, Peter (eds.) The Encyklopedia of Science Fiction [on line] [cit. 2018-2-09]

[9] Nováková, Luisa, 2016. "Prolog", in Dědinová, Tereza (ed.) Na rozhraní světů (Brno: Masarykova univerzita), s. 217–219

[10] Le Guinová, Ursula K., 2019. Proč číst fantasy (Praha: Gnóm), přel. Jakub Němeček

[11] Sladová, Jana, 2007. "Le Guin(ová) Ursula", in Šubrtová, Milena a kol. Slovník autorů literatury pro děti a mládež I – Zahraniční spisovatelé (Praha: Libri 2007), s. 507

[12] ŠUST, Martin, 2002. "O autorce", in Le Guinová, Ursula K. Čaroděj Zeměmoří (Praha: Triton), s. 194–203

[13] TOLKIEN, J. R. R., 2006. Netvoři a kritikové a jiné eseje (Praha: Argo)