Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Linguistica Brunensia
2020, vol. 68, iss. 2

Year: 2020
Publication year: 2020
ISSN: 1803-7410 (print)
ISSN: 2336-4440 (online)
Note: Issue editors: Markéta Ziková and Marcin Wągiel

Table of contents:

5-6 Preface Ziková, Markéta; Wągiel, Marcin | pdficon
Články – Articles
7-26 On the position of ECM subjects : a case study from Japanese Kishimoto, Hideki | pdficon
27-44 Dative as the unmarked unmarked case in Hungarian Newson, Mark; Szécsényi, Krisztina | pdficon
45-64 English possessive determiner phrases and coordination Parrott, Jeffrey Keith | pdficon
65-83 Voice mismatches beyond passives : sluicing with active impersonal antecedents Murphy, Andrew | pdficon
Kronika – Anniversaries
85-88 Odešel významný lingvista Pleskalová, Jana | pdficon
89-92 Za dialektoložkou Stanislavou Kloferovou Hladká, Zdeňka | pdficon
93-103 Soupis prací Stanislavy Kloferové Spinková, Stanislava | pdficon
Recenze a zprávy – Reviews and reports
105-107 Karl Bühler a TCLP znovuobjevovaní Vykypěl, Bohumil | pdficon
108-109 [Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas: serija fonetiko-grammatičeskaja. Vypusk 9, Refleksy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt = Slovanský jazykový atlas: foneticko-gramatická série. Svazek 9, Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt ...] Kopecká, Tereza | pdficon
110-111 [Brankačkec, Katja; Martínek, František; Paap, Anna. Lehnprägungen im Tschechischen und Sorbischen: eine diachrone, korpusbasierte Analyse ausgewählter Lexeme und Präfixe] Vykypěl, Bohumil | pdficon
112-114 Gramatika česká Krčmová, Marie | pdficon

Search


Advanced Search

Browse