Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Up | Next

Studia paedagogica
2021, vol. 26, iss. 1

Year: 2021
Publication year: 2021
ISSN: 1803-7437 (print)
ISSN: 2336-4521 (online)

Table of contents:

[5]-8 Hledají se noví poslové : editorial Švaříček, Roman | pdficon
Stati – Studies
9-38 Obavy rodičů žáků 1. stupně základních škol : co ukázalo uzavření škol? Smetáčková, Irena; Štech, Stanislav | pdficon
39-68 Žáci jako spolužáci : participace žáků na výukové komunikaci v kontextu jejich vlivu ve třídě Šalamounová, Zuzana; Navrátilová, Jana | pdficon
69-90 Problematika měření socio-emočních schopností u dětí : srovnatelnost faktorové struktury posuzovací škály mezi otci, matkami a pedagogy Macek, David; Jabůrek, Michal; Chvojková, Edita; Portešová, Šárka | pdficon
91-124 Tři vlny : vývoj teorií účasti dospělých ve vzdělávání (1960 až 2019) Kalenda, Jan | pdficon
125-144 Jak poznáme kvalitní kombinované studium? : pilíře kvality v hodnocení zralými studenty Brücknerová, Karla | pdficon
145-166 Očekávání úspěchu, hodnota výkonu a seberegulace : typologie výkonové motivace studentů pedagogických oborů založená na klastrové analýze dotazníku motivace k výkonu Zábrodská, Kateřina; Mudrák, Jiří; Rozumová, Eva; Takács, Lea | pdficon
Začínající výzkumníci – Emerging researchers
167-184 Akademická a sociální integrace do studia na vysoké škole u první generace vysokoškoláků : přehledová studie Vengřinová, Tereza | pdficon

Search


Advanced Search

Browse