Nový pohled na větné členy v ruské a české syntaxi

Source document: Opera Slavica. 2021, vol. 31, iss. 2, pp. 73-77
Extent
73-77
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type
Review
Language
Czech
Document
References:
[1] NOSKOVÁ, K.: Olomoucká kolektivní monografie o lingvistickém synkretismu . Opera Slavica, 2017, 4, s. 83–87.

[2] VOBOŘIL, L.: Sinkretizm i polifunkcional'nost' v jazyke . Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4004-0.

[3] VOBOŘIL, L., SLOVÁK, V.: Teoretičeskije i prikladnyje aspekty lingvističeskoj sinkretologii . Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2015. ISBN 978-80-244-4867-1.