Vyhledávání

Zobrazují se záznamy 1 - 30 z celkového počtu 38559

Kapitola
Horyna, Břetislav. ... a etapy vývoje. In: Horyna, Břetislav. Počátky filosofické antropologie. 1999, s. 7–16.

Článek
Kroupa, Jiří. "... Alle Heüser als ain Corpus gedachtes unsers Fürstenthums ganz steiff beysamben verbleiben" : dietrichsteinské paláce v českých zemích v 17. a 18. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1998, roč. 47, č. F42, s. 27–49.

Článek
Studeničová, Hana. ... einem ersamen Rath verehrt : über Widmungen der Musikalien an mährische Städte ca. 1560–1620. Musicologica Brunensia. 2020, roč. 55, č. 1, s. 15–37.

Kapitola
Káša, Peter. "... i já jsem proti rozdvojení literatury, ale..." : česko-slovenské otázky v korešpondencii P.J. Šafárika (do roku 1833). In: Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. 2011, s. 189–196.

Článek
Hlubek, Lukáš. Kolekce raně novověkých kachlů z areálu kláštera Hradisko (okres Olomouc) . Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 1, s. 323–345.

Článek
Slavíček, Lubomír. "... mit guten allegorischen Gedanken" : k ikonografii dvou kreseb Josefa Winterhaldera ml.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2002, roč. 51, č. F46, s. 77–90.

Článek

Článek
Kopřiva, Roman. ... und dann noch ein ganz unsinniges Thema gewählt ... : zur tschechischen Übersetzung von H. v. Hofmannsthals Schrifttumsrede : Durchblicke. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2008, roč. 22, č. 1, s. 101–122.

Článek
Slavíček, Lubomír. "... und ist die grösste und kostbarste Gallerie in Mähren" : das Inventar der liechtensteinischen Gemäldegalerie auf dem Schloss in Frischau. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2007, roč. 56, č. F51, s. 127–163.

Kapitola
Němec, Jiří. "... ve službě národu a vědě"?. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, s. 185–231.

Článek
Maňas, Vladimír. "... viell fürsten halten ein Musica" : Musik und Musiker am Hofe der Fürsten von Liechtenstein im 17. Jahrhundert. Studia historica Brunensia. 2017, roč. 64, č. 1, s. 189–215.

Článek
Gáfrik, Róbert. "... Z Indie, té staré Slavů matky..." : hľadanie pôvodu Slovanov v diele Jána Kollára. Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 1, s. 73–82.

Článek
Kirschner, Thomas. ... "zu gerechterer Beurteilung der Verachteten" : das Bild der Ostjuden im Werk von Karl Emil Franzos am Beispiel seines Romanes Der Pojaz. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2003, roč. 17, č. 1, s. 203–229.

Kapitola
Gyöngyösi, Mária. "... к иным горизонтам летим" : Коневской и Ницше. In: Moderna - avantgarda - postmoderna. 2003, s. 115–123.

Kapitola
Doctorow, Cory. #1. In: Drápela, Martin. Sbírka textů k předmětu Úvod do syntaxe. 2014, s. 7–20.

Kapitola
Doctorow, Cory. #10. In: Drápela, Martin. Sbírka textů k předmětu Úvod do syntaxe. 2014, s. 116–125.

Kapitola
Doctorow, Cory. #11. In: Drápela, Martin. Sbírka textů k předmětu Úvod do syntaxe. 2014, s. 126–134.

Kapitola
Doctorow, Cory. #12. In: Drápela, Martin. Sbírka textů k předmětu Úvod do syntaxe. 2014, s. 135–155.

Kapitola
Doctorow, Cory. #2. In: Drápela, Martin. Sbírka textů k předmětu Úvod do syntaxe. 2014, s. 21–38.

Kapitola
Doctorow, Cory. #3. In: Drápela, Martin. Sbírka textů k předmětu Úvod do syntaxe. 2014, s. 39–55.

Kapitola
Doctorow, Cory. #4. In: Drápela, Martin. Sbírka textů k předmětu Úvod do syntaxe. 2014, s. 56–60.

Kapitola
Doctorow, Cory. #5. In: Drápela, Martin. Sbírka textů k předmětu Úvod do syntaxe. 2014, s. 61–63.

Kapitola
Doctorow, Cory. #6. In: Drápela, Martin. Sbírka textů k předmětu Úvod do syntaxe. 2014, s. 64–80.

Kapitola
Doctorow, Cory. #7. In: Drápela, Martin. Sbírka textů k předmětu Úvod do syntaxe. 2014, s. 81–100.

Kapitola
Doctorow, Cory. #8. In: Drápela, Martin. Sbírka textů k předmětu Úvod do syntaxe. 2014, s. 101–106.

Kapitola
Doctorow, Cory. #9. In: Drápela, Martin. Sbírka textů k předmětu Úvod do syntaxe. 2014, s. 107–115.

Článek

Článek
Celhoffer, Martin. √2 ≠ a : b jako problém tonality. Musicologica Brunensia. 2010, roč. 45, č. 1-2, s. 69–76.