Vyhledávání

Zobrazují se záznamy 1 - 30 z celkového počtu 41275

Kapitola
Horyna, Břetislav. ... a etapy vývoje. In: Horyna, Břetislav. Počátky filosofické antropologie. 1999, s. 7–16.

Článek
Hlubek, Lukáš. Kolekce raně novověkých kachlů z areálu kláštera Hradisko (okres Olomouc) . Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 1, s. 323–345.

Kapitola
Němec, Jiří. "... ve službě národu a vědě"?. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, s. 185–231.

Článek
Maňas, Vladimír. "... viell fürsten halten ein Musica" : Musik und Musiker am Hofe der Fürsten von Liechtenstein im 17. Jahrhundert. Studia historica Brunensia. 2017, roč. 64, č. 1, s. 189–215.

Článek
Gáfrik, Róbert. "... Z Indie, té staré Slavů matky..." : hľadanie pôvodu Slovanov v diele Jána Kollára. Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 1, s. 73–82.

Kapitola
Gyöngyösi, Mária. "... к иным горизонтам летим" : Коневской и Ницше. In: Moderna - avantgarda - postmoderna. 2003, s. 115–123.

Kapitola
Horák, Petr. "A la recherche du sens caché...". In: Bratislavské přednášky. 2002, s. 85–98.

Článek
Croci, Chiara. "Abbreviated" depictions? : questions on the earliest Christian images. Convivium. 2022, roč. 9, č. Supplementum 2, s. 60–77.

Článek
Zimmermann, Hans Dieter. "Abendliche Häuser" : Eduard von Keyserlings Darstellung der adligen Welt und die von Marie von Ebner-Eschenbach. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2016, roč. 30, č. 2, s. 133–142.

Článek
Di Gianvito, Sara. "Abitare il silenzio" : il paesaggio e la memoria in Gëzim Hajdari. Études romanes de Brno. 2016, roč. 37, č. 2, s. 95–106.

Článek
Slavíček, Lubomír. "afermo quanto di sopra con mio giuramento" : dvanáct benátských malířů osvědčuje v roce 1714 pravost obrazů. Opuscula historiae artium. 2022, roč. 71, č. 1-2, s. 190–207.

Článek
Kroupa, Jiří. "... Alle Heüser als ain Corpus gedachtes unsers Fürstenthums ganz steiff beysamben verbleiben" : dietrichsteinské paláce v českých zemích v 17. a 18. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1998, roč. 47, č. F42, s. 27–49.

Článek
Kubart, Tomáš. "A teď jste všechno zkazili!" : CampQ. Theatralia. 2019, roč. 22, č. 2, s. 267–269.

Kapitola
Rejsek, Miloš. "Ako jednotlivé kultúry boly [i.e. boli] na seba nanášané" : pohled na ornament v díle Antonína Václavíka. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, s. 70–78.

Článek
Šlaisová, Eva. "Aktualisace" in English scholarly literature : interpretation, ignorance, and misunderstanding. Theatralia. 2012, roč. 15, č. 2, s. 154–167.

Článek
Eder, Jürgen. "Allmählich kriegt man vor Kafkas Vater, vor Möbeln und selbst vor Felice Respekt" : Hermann Kafkas Herkunft und deren Präsenz im Werk des Sohnes. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2022, roč. 36, č. 2, s. 69–85.

Článek
Zeman, Jaromír. "Der alte Mann fühlt sich jung" : einige Überlegungen zur Bedeutung eines Satzbauplanes. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 1980, roč. 2, č. 1, s. 61–76.

Kapitola
Štěpánek, Václav. "Antibyrokratická revoluce". In: Štěpánek, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : kosovská otázka ve 20. století. 2011, s. 380–420.

Článek
Štěpánek, Václav. "Antibyrokratická" revoluce v Srbsku v letech 1988-1989. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, roč. 54, č. C52, s. 191–225.

Článek
Horák, Petr. "A la recherche du sens caché...". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1997, roč. 46, č. B44, s. 9–19.

Článek
Havlíčková Kysová, Šárka. "Asian" theatre sign : its potential and its limits in the history of the Czech Structuralist thought. Theatralia. 2012, roč. 15, č. 2, s. 89–99.

Článek
Kouřilová, Iva, Študent, Miloslav. "...a styl jiných komponistů je jako pojídání makarónů." : Bellerofonte Castaldi a jeho oslavná báseň na Claudia Monteverdiho. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 217–224.

Článek

Článek
Kubart, Tomáš. "Avant-garde, Marmelade!" : Christoph Schlingensief a avantgarda. Theatralia. 2023, roč. 26, č. 2, s. 248–254.

Článek
Richter, Václav. Les "basiliques" grand-moraves. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, roč. 14, č. E10, s. 209–229.

Článek
Blahak, Boris. "Bäim, däi ham zwoa Kepf" : Dialekt als dramaturgisches Medium grenzregionaler Identität in ostbayerischen Hussiten-Festspielen. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2016, roč. 30, č. 2, s. 77–94.

Článek
Kaylor, Michael Matthew. "Because beneath the lake a treasure sank" : Dolben as Johnson's Uranian heir. Brno studies in English. 2006, roč. 32, č. 1, s. 129–142.