К консонантическим сочетаниям с плавными согласными в финалях русской субстантивной парадигмы

Title: К консонантическим сочетаниям с плавными согласными в финалях русской субстантивной парадигмы
Transliterated title
K konsonantičeskim sočetanijam s plavnymi soglasnymi v finaljach russkoj substantivnoj paradigmy
Variant title:
  • Ke konsonantickým spojením s likvidami ve finálách ruské substantivní deklinace
Author: Brandner, Aleš
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. [91]-97
Extent
[91]-97
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.