Problém noetiky a poetiky, alebo, Areálové dotyky prózy

Title: Problém noetiky a poetiky, alebo, Areálové dotyky prózy
Variant title:
 • Проблема гнозеологии и поэтики, или, Ареальные связи между прозаическими произведениями
  • Problema gnozeologii i poètiki, ili, Areal'nyje svjazi meždu prozaičeskimi proizvedenijami
 • Problem of noetics and poetics, or, Areal contacts of prose
  • Problema gnozeologii i poètiki, ili, Areal'nyje svjazi meždu prozaičeskimi proizvedenijami
Source document: Новая русистика. 2009, vol. 2, iss. 2, pp. [19]-28
Extent
[19]-28
 • ISSN
  1803-4950 (print)
  2336-4564 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Образ матери в сложной личной ситуации стал поводом для интерпретации тематического, поэтологического, эмоционального, эстетического и нравственного поиска связи между словацкими, русскими и украинскими краткими прозаическими произведениями XX века. Особенные ситуации, в которые попадают матери в произведениях Яна Милчака (Письмо дочери после Рождества 19...), Андрея Платонова (Мать) и Олександра Дека (Снег на алых маках), являются тонко формированными личными драмами, даже трагедиями обыкновенных женщин в зрелом возрасте, находящихся в ситуациях, которые не имеют положительного решения. Авторы сосредоточили своё внимание на ценности и значении неписанных законов, которые сопровождают жизнь вечного мужчины и вечной женщины с разными ролями в связи с рождением и уходом из жизни.
Character of a mother in a difficult personal situation became a stimulus to the interpretation of a thematic, poetological, emotional, esthetical and moral search for contacts among Slovak, Russian and Ukrainian short prose of the 20th century. Peculiar situations in which the characters of mothers appeared in the prose writings by Ján Milčák "List dcére po Vianociach roku 19...", Andrei Platonov "Matka" and Oleksandr Deko "Sneh na červených makoch" are finely created personal dramas or even tragedies of ordinary and mature women in situations having no positive solutions. The authors concentrated on the values and importance of unwritten laws which accompany lives of eternal man and eternal woman with different roles at the beginning and the end of a life.
References
[1] CAUDWELL, Christoper: Ilúzia a skutočnosť. Preložil D. Slobodník. 1. vydanie. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1979.

[2] Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech. Meziliterárnost a areál. Brněnské texty k slovakistice IV. Editoři Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka, Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 2003.

[3] Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století. Stav – metodologie – mezinárodní souvislosti. Brněnské texty k slovakistice VIII. Editoři Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka, Anna Zelenková. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 2005.

[4] Česká slavistika 2008. Editoři Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka. Brno – Praha. Academicus 2008.

[5] DEKO, Oleksandr: Sneh na červených makoch. Preložil Juraj Andričík. Vydavnyctvo Sobornist. Deržava Izraiľ 2009.

[6] KÚCHOVÁ, Eva: Súčasné podoby areálových štúdií. In: Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století. Stav – metodologie – mezinárodní souvislosti. Brněnské texty k slovakistice VIII. Editoři Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka, Anna Zelenková. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 2005, s. 113–117.

[7] LEPILOVÁ, Květuše: Areály bez hranic? (Pohádka, reklama – žánry dětského světa?). In: Česká slavistika 2008. Editoři Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka. Brno – Praha. Academicus 2008, s. 137–144.

[8] MALITI, Eva: Symbolizmus ako princíp videnia. 1. vydanie. Bratislava: VEDA 1996.

[9] MILČÁK, Ján: Rosa canina. 1. vydanie. Levoča: Modrý Peter 1995. Próza List dcére po Vianociach roku 19..., s. 52.

[10] PLATONOV, Andrej: Svetlo. Výber zostavil Marián Heveši. Preložili Juraj Andričík, Marián Heveši, Ivan Slimák, Ján Zambor. 1. vydanie. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo. Edícia Lipa 1973. Próza Matka, s. 245–251.

[11] Slavistika dnes. Editor Ivo Pospíšil. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 2008.

[12] ŠKLOVSKIJ, Viktor: Tetiva. O odlišnosti podôb. Preložil Jozef Klaučo. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1973.

[13] PAVERA, Libor: Svět médiaprostoru a jeho žánry. Sondy do problematiky z hlediska obecně genologického. In: Česká slavistika 2008. Editoři Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka. Brno - Praha. Academicus 2008, s. 191–202.

[14] ZELENKA, Miloš: Střední Evropa v souvislostech literární a symbolické geografie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa 2008, s. 3–58.

[15] ŽEMBEROVÁ, Viera – BILASOVÁ, Viera: Z prienikov filozofie, etiky a literatúry. Vzťahové a interpretačné súvislosti. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2005.