Klinická psychologie a osobnost

Title: Klinická psychologie a osobnost
ISSN
1805-6393 (print)
2336-4432 (online)
Publisher
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 2012-2013
Department FF MU
Topic
Next:
Annales psychologici (2014-2015)
Description
Klinická psychologie a osobnost – recenzovaný vědecký časopis, který vycházel v letech 2012 a 2013. Uveřejňoval příspěvky z oblasti psychologie a příbuzných disciplín. Volně navazoval na periodikum Annales psychologici (Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada psychologická (P) = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, Series psychologica (P), ISSN 1211-3522, které vycházelo v letech 1996-2008. Tato řada psychologická navazovala v rámci SPFFBU na řadu pedagogicko-psychologickou (I) vydávanou letech 1966-1995, ve které se ročně střídala tematika psychologická a pedagogická. V r. 2014 bylo rozhodnuto o ukončení vydávání Klinické psychologie a osobnosti a návrat k tradici původních Annales psychologici, s novým ISSN 2336-4939.
Volumes, Issues
2013 (Volume 2)
1 2
2012 (Volume 1)
1