Etnologické materiály

Title: Etnologické materiály
Published: 2009-present
Description
Ediční řada Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, která vychází od r. 2009.
Book series published by the Department of European Ethnology of the Faculty of Arts at Masaryk University (Brno) since 2009.
Note
Na základě rozhodnutí Ústavu evropské etnologie FF MU jsou elektronické verze publikací vyšlých v této edici zatím nedostupné.
By decision of the Department of European Ethnology, FA MU, digital copies of publications published within this series are not yet freely available.
Topic