Literárnokritické začiatky J. M. Hurbana a formovanie slovenského romantizmu

Title: Literárnokritické začiatky J. M. Hurbana a formovanie slovenského romantizmu
Source document: Čúzy, Ladislav. Třináct let po = Trinásť rokov po. Pospíšil, Ivo (Editor); Zelenka, Miloš (Editor); Zelenková, Anna (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ústav slavistiky Filozofické fakulty, 2006, pp. 50-55
Extent
50-55
Type
Article
Language
Slovak
Rights access
open access
License: Not specified license