Search

Displaying 1 - 30 of 39

Book
Krob, Josef. Z dějin ontologie. 2001

Book
Horák, Petr, Holzbachová, Ivana, Krob, Josef. Tři studie o francouzské filosofii. 1997

Book
Šmajs, Josef. Sociální funkce vědy. c1986

Book

Book
Holzbachová, Ivana. Příspěvky k otázkám filozofie vědy. 2003

Book
Horyna, Břetislav. Počátky filosofické antropologie. 1999

Book
Novotný, František. Platonovy listy a Platon. 1926

Book
Zouhar, Jan. Minulý konec století. 2000

Book
Riedel, Gustav. Ludvík Feuerbach a mladý Marx. 1962

Book
Svoboda, Karel. L'esthétique d'Aristote. 1927

Book
Svoboda, Karel. La Démonologie de Michel Psellos. 1927

Book

Book
Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021

Book
Nový, Lubomír. Filosofie T.G. Masaryka. 1962