Filozofové ve městě

Title: Filozofové ve městě
Variant title:
  • Philosophers in the city
Author: Brázda, Radim
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2021
Extent
149 stran
Series
  • MUNI ARTS 100
ISBN
978-80-210-9826-8
978-80-210-9827-5 (online ; pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6481879
Description
  • Kniha Filozofové ve městě vznikla při příležitosti stého výročí založení Filozofického semináře Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je věnovaná připomínce prvních devíti filozofů, kteří postupně vykonávali funkci vedoucího Filozofického semináře (pozdější Katedry filozofie). Jejich život, dílo a působení v čele katedry připomínají ukázky z jejich odborných a popularizačních textů z materiálů uložených v Archivu Masarykovy univerzity. Vybrané texty umožňují nahlédnout do úřední i osobní korespondence, deníkových záznamů, vzpomínek jejich současníků a dalších dokumentů spjatých s jejich dílem a životem. Texty a archiválie jsou propojeny a paralelizovány s obecnými filozofickými tématy a evropskými filozofy tehdejšího období, stejně jako s filozofy současnými.
  • The book Philosophers in the City was created on the occasion of the centenary of the founding of the Philosophical Seminar of the Faculty of Arts of Masaryk University in Brno. It is dedicated to the reminder of the first nine philosophers, who gradually held the position of head of the philosophical seminary, the later department of philosophy. Their life, work and work at the head of the department are reminiscent of excerpts from their professional and popular texts, from materials stored in the Archives of Masaryk University. Selected texts provide insight into official and personal correspondence, diary entries, memories of their contemporaries and other documents related to their work and life. The texts and archives are connected and paralleled with general philosophical themes and European philosophers of the time as well as contemporary philosophers.
Department FF MU
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Chapter number Title Custom text
3 x 3 je devět filozofů | 7–9
Brázda, Radim
PDF
Chapter number Title Custom text
Otakar Zich – muž a klavír na počátku | 11–22
Brázda, Radim
PDF
Chapter number Title Custom text
Mihajlo Rostohar – experimenty a malé vrtochy velkých mužů | 25–39
Brázda, Radim
PDF
Chapter number Title Custom text
Vladimír Hoppe – filozof, který příliš nemluvil | 41–51
Brázda, Radim
PDF
Chapter number Title Custom text
Josef Ludvík Fischer – deník, Sókratés a skladebná filozofie | 53–63
Brázda, Radim
PDF
Chapter number Title Custom text
Josef Tvrdý – průvodce filozofií a bytí k smrti | 65–82
Brázda, Radim
PDF
Chapter number Title Custom text
Mirko Novák – estetika, hudba a problém oficiála Tříšky | 85–97
Brázda, Radim
PDF
Chapter number Title Custom text
Josef Macháček – učitel v čele filozofického kroužku | 99–117
Brázda, Radim; Barša, Pavel; Horyna, Břetislav
PDF
Chapter number Title Custom text
Jiří Cetl – filozofické apokryfy a podzim filozofů | 119–129
Brázda, Radim
PDF
Chapter number Title Custom text
Lubomír Nový – filozof v neklidné době | 131–139
Brázda, Radim
PDF
hidden-section Prameny a bibliografie
Chapter number Title Custom text
Prameny a bibliografie | 141–144
PDF
Chapter number Title Custom text
Philosophers in the city : summary | 145
PDF
hidden-section Jmenný rejstřík
Chapter number Title Custom text
Jmenný rejstřík | 147–149
PDF