[Sedláčková, Eva. Development of the acoustic pattern of the voice and speech in the newborn and infant]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1970, vol. 18, iss. A17, pp. 191-192
Extent
191-192
Type: Review
Language
English
License: Not specified license
Reviewed work
Sedláčková, Eva. Development of the acoustic pattern of the voice and speech in the newborn and infant. Praha: Academia, 1967. 111, [1] s. Rozpravy ČSAV. Roč. 77/1967, Řada matem. a přír. věd; Seš. 10.
Document