Velké prádlo v mezikulturní výměně : k problematice interkulturalismu v divadle

Variant title
Susugigawa in an intercultural exchange: to theatrical interculturalism
Source document: Theatralia. 2011, vol. 14, iss. 2, pp. 166-178
Extent
166-178
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
The study primarily focuses on the interculturalism in theatre and is, above all, based on Pavis's and Carlson's approach. Taking a concrete example – Malé divadlo kjógenu (The Little Theatre of Kyogen) – it points out the possible way in which distant cultures may interfere in theatre. Moreover, a theoretical reflection of this cultural "interference" is investigated, leading to a possible qualification of individual cases of such an intercultural exchange. The theoretical concepts in question are applied on a "double exchange" presented by a Czech performance based on the kyogen named Susugigawa; yet, the Japanese version itself has its origin in a French middle-age farce, La Farce du Cuvier.
Note
  • Studie je výsledkem plnění výzkumných záměrů Morava a svět: umění v otevřeném multikulturním prostoru, MSM 6198959225.
Document
References:
[1] BRAZELL, Karen. Traditional Japanese Theater: An Anthology of Plays [online]. New York: Columbia University Press, 1998. [cit. 2011-04-22]. An Introduction to Traditional Japanese Theater. Dostupné na webové stránce: https://eee.uci.edu/clients/sbklein/articles/Brazell_24-43.pdf.

[2] CARLSON, Marvin. 1996. Brook and Mnouchkine. Passages to India? In PAVIS, Patrice (ed.). The Intercultural Performance Reader. London and New York: Routledge, 1996, s. 79–92.

[3] FISCHER-LICHTE, Erika, 1996. Interculturalism in Contemporary Theatre. In PAVIS, Patrice (ed.). The Intercultural Performance Reader. London and New York: Routledge, 1996, s. 27–40.

[4] FRÉDÉRIC, Louis. Japan Encyclopedia. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2002.

[5] HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. 2010. Hastábhinaja. Gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. Disertační práce, FF MU, Brno, 2010.

[6] HÝBL, Ondřej. 2003. Nejen hloupí sluhové a potrhlí mniši. Nový Orient, roč. 58, 2003, č. 3,s. 124–131.

[7] IEZZI, Julie A., SALZ, Jonah. 2007. Susugigawa (The Washing River): An Instant Classic. Asian Theatre Yournal [online], roč. 24, 2007, č. 1, [citováno dne 30. 9. 2010]. Dostupné na webové stránce: http://www.jstor.org./stable/4137110.

[8] LEŠTÁCHOVÁ, Barbora. 2011. Kjógen – Tradičné japonské frašky v európskom kontexte. Magisterská diplomová práce, FF UP, Olomouc, 2011.

[9] Noho Noh Theatre Kyoto 30th Anniversary Performance. Japan Visitor Blog [online], 22. 6. 2011, [citováno dne 8. 9. 2011]. Dostupné na webové stránce: http://japanvisitor.blogspot.com/2011/06/oe-noh-theatre-kyoto-30th-anniversary.html.

[10] PAVIS, Patrice. 2010. Intercultural Theatre today (2010). Forum Modernes Theater, roč. 25, 2010, č. 1, s. 5–15.

[11] PAVIS, Patrice (ed.). 1996. The Intercultural Performance Reader. London and New York: Routledge, 1996.

[12] PAVIS, Patrice. 1992. Theatre at the Crossroads of Culture. London, New York: Routledge, 1992