Ontologie jako gnoseologie

Title: Ontologie jako gnoseologie
Author: Šmajs, Josef
Source document: Šmajs, Josef. Uvedení do evoluční ontologie : studijní text pro posluchače filosofických oborů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, pp. 22-40
Extent
22-40
Type
Chapter
Language
Czech
License: Not specified license