Advanced search

Searching in title Archaeologia historica 2016, vol. 41, iss. 2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 33

Article
Hrubý, Petr, Malý, Karel, Milo, Peter. Archeometalurgie a geofyzika středověkých areálů zaměřených na produkci drahých kovů. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 391–413.

Article
Hobl, Luboš. Kachle z hradu Gutštejna. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 461–473.

Article
Klontza-Jaklová, Věra, Havlická, Zuzana, Janeček, Lukáš, Kašpar, Pavel, Klontzas, Manolis. Byzantská archeologie – její vývoj, současný stav bádání a perspektivy. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 543–563.

Article
Tymonová, Markéta. Kachlové soubory z Frýdku. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 415–435.

Article
Profantová, Naďa. Ostruhy jako doklady přítomnosti elity v 8. a 9. století v Čechách. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 7–40.

Article
Molnárová, Martina, Borzová, Zuzana. Detský element v zrkadle archeologických prameňov včasného stredoveku. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 59–76.

Article
Omelka, Martin, Řebounová, Otakara. Zboží pro chudé a bohaté – "originály" a dobové "padělky" náboženských medailek na příkladu nálezů z hrobových kontextů. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 309–325.

Article
Orna, Jiří, Dudková, Veronika. Možnosti přiřazení předmětů z odpadních jímek v Plzni konkrétním obyvatelům města. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 363–374.

Article
Luštíková, Lucia, Rusnák, Rastislav. Odraz dobovej meštianskej módy na košických nálezoch kachlíc z 15. – 16. storočia. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 475–499.

Article
Zkratky. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 579–583.

Article
Vojteček, Marek. Malé Šance a Valy v Čiernom : príspevok k poznaniu pevnostného systému Jablunkovského priesmyku. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 195–209.

Article
Varhaník, Jiří. Rub a líc reprezentace Švihovských z Rýzmberka na přelomu gotiky a renesance. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 181–193.

Article
Nechvátal, Bořivoj. Plány Vyšehradu v Národní knihovně v Paříži. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 229–242.

Article
Plaček, Miroslav. Poznámky k opevnění města Vyškova. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 327–343.

Article
Mazáčková, Jana, Lisá, Lenka. Geoarcheologická studie vzniku, využívání a zániku hradního příkopu na hradě Rokštejn. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 77–97.

Article
Měřínský, Zdeněk. [Moucha, Václav; Nechvátal, Bořivoj; Varadzin, Ladislav et al. Vyšehrad: knížecí a královská akropole: svědectví archeologie]. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 571–576.

Article
Vích, David. Hrad v Hrádníkách u Zářecké Lhoty na Choceňsku. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 133–166.

Article
Nezvalová, Lucia. Anomálie v pochovávaní na stredovekých pohrebiskách – prejav okrajových skupín obyvateľstva?. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 263–284.

Article
Beljak, Ján, Maliniak, Pavol, Mordovin, Maxim, Šimkovic, Michal. Výskum tretej (pôvodne hornej) brány hradu Čabraď v rokoch 2013–2015. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 99–132.

Article
Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 590–591.

Article
Ruttkay, Matej, Ruttkayová, Jaroslava, Bielich, Mário, Zajacová, Barbora, Nemergut, Adrián. Sídlisko z 10.–12. storočia v Nitre, Janíkovciach. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 41–57.

Article
Zůbek, Antonín. Vývoj historické zástavby parcely č. 1149/3 při Kopečné ulici v Brně. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 345–362.

Article
Měřínský, Zdeněk. Památce PhDr. Františka Hoffmanna, CSc.. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 567–568.

Article
Crkal, Jiří, Volf, Martin. Počátky a vývoj osídlení horního města Přísečnice. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 375–389.