Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1986, roč. 35, č. D33. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 34

Článek
Dorovský, Ivan. [Ristovski, Blaže. Kočo Racin]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 152–153.

Článek
Pospíšil, Ivo. [Baumann, Winfried. Der Widerspenstigen Zähmung]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 141–143.

Článek
Front matter. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. .

Článek
Binová, Galina Pavlovna. [Моторный, В.А. Страницы чешской Ленинианы]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 135–136.

Článek
Binová, Galina Pavlovna. [Zahrádka, M; Žváček, D.; Mikulášek, M. Současná sovětská literatura : próza, poezie, drama]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 146–148.

Článek
Jelínková, Jana. Ve službách paměti národa : k osmdesátým narozeninám D.S. Lichačova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 127–129.

Článek
Smetana, Robert. O Stanislavu Součkovi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 119–125.

Článek
Pavelka, Jiří. Rodokmen české poezie let 1970-1984 : pokus o identifikaci poetické orientace autorů střední a mladé básnické generace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 79–88.

Článek
Mandát, Jaroslav. Vzpomínka na S.G. Vilinského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 125–126.

Článek
Suchomel, Milan. Nepravý Dionýsos : mezi literaturou a mytologií : prof. Milanu Kopeckému k šedesátinám. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 63–72.

Článek
Kopecký, Milan. Problémy "Nového Jungmanna". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 113–117.

Článek
Pešta, Pavel. Zbav mě mé tesknosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 132–134.

Článek
Dorovský, Ivan. [Miladinova, Brata. Ljudske pesmi v slovenskem prevodu Štefana Kociančiča]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 150.

Článek
Binová, Galina Pavlovna. B твopчecкoй лaбopaтopии B. Шyкшинa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 29–44.

Článek
Palas, Karel. [Kamarýt, Josef Vlastimil. Komu pěji]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 134–135.

Článek
Pelikán, Jarmil. [Kolbuszewski, Jacek. Tatry w literaturze polskiej 1805-1939]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 148–150.

Článek
Munzar, Jiří. K pohádkovým látkám v moderním dramatu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 107–111.

Článek
Kudělka, Viktor. [Válek, Vlastimil. K specifičnosti memoárové literatury]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 136–138.

Článek
Dorovský, Ivan. [Jaćoski [i.e. Jaќoski], Voislav. Folklorot vo makedonskata drama]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 151–152.

Článek
Pešta, Pavel. [Kšicová, Danuše. Poéma za romantismu a novoromantismu : české paralely]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 143–145.

Článek
Obsah - Soderžanije - Contents - Inhalt. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 157–158.

Článek
Dorovský, Ivan. Recepce díla Mihaila Laliće v Československu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 99–105.

Článek
Minárik, Jozef. Písně nové Jána Silvána : prof. Milanovi Kopeckému k 60. narodeninám. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 89–98.

Článek
Back matter. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. .

Článek
Dohnal, Josef. Filozoficko-estetická koncepce osobnosti v díle Leonida Nikolajeviče Andrejeva. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 55–62.