Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Slavica litteraria 2014, roč. 17, č. 1. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 24 z celkového počtu 24

Článek
Večerka, Radoslav. Zur Herkunft und dem graphischen Charakter der glagolitischen schrift. Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 159–162.

Článek
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Wł. St. Reymont i czeskie reymontiana (w dziewięćdziesiątą rocznicę otrzymania nagrody nobla przez polskiego pisarza). Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 233–262.

Článek
Páralová Tardy, Markéta. Dějiny a paměť holocaustu na základě analýzy memoárových vzpomínek. Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 272–274.

Článek
Pospíšil, Ivo. Jurij Družnikov a ti druzí: nově o literatuře ruské emigrace. Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 286–289.

Článek
Krejčová, Elena. Cyril a Metoděj a velkomoravská misie očima bulharské menšiny v česku. Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 149–157.

Článek
Kouba, Miroslav. Cyrilometodějský kult v historické paměti bulharsko-makedonského obrození. Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 125–147.

Článek
Hladký, Ladislav. Slovinci a cyrilometodějská tradice. Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 115–124.

Článek
Pospíšil, Ivo. Dvě souborné publikace: Dějiny slovenské literatury pro děti a mládež a Napříč dějinami české literatury. Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 274–276.

Článek
Zolina, Polina. O teorii ruské literatury v kontextu. Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 289–291.

Článek
Pospíšil, Ivo. Kontaktologická studie o vlivném Rusovi a štúrovské souvislosti. Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 276–283.

Článek
Dorovský, Ivan. Kde a kdy začínají dějiny slovanských literatur?. Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 85–99.

Článek
Pospíšil, Ivo. Cyrilometodějské výročí a problémy jeho současné recepce (několik tezí a paradoxů). Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 5–24.

Článek
Žemberová, Viera. Za Ladislavom Ballekom. Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 263–265.

Článek
Žemberová, Viera. Čím žije pamäť a reč literárnej histórie. Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 187–199.

Článek
Dović, Marijan. "Český Prešeren": slovinská recepce Máchova kultu. Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 163–173.

Článek
Zobačová, Andrea. "Krista tedy hlásat v národu svém" : několik poznámek ke kořenům a proměnám cyrilometodějství v 19. století. Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 101–113.

Článek
Juvan, Marko. Kritika a překlad jako prostor pro meziliterárnosti: Čop, Čelakovský a Prešeren. Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 175–185.

Článek
Štěpánek, Václav. K cyrilometodějskému výročí. Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 3–4.

Článek
Štěpánek, Václav. Osudy cyrilometodějské misie v postmodernistických výkladech. Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 25–39.

Článek
Vašek, Antonín. K cyrilometodějskému odkazu naší současné škole. Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 201–232.

Článek
Pospíšil, Ivo. Pohledy na českou avantgardu ze strany: "lekce stroje". Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 267–272.