Advanced search

Searching in title Slavica litteraria 2014, vol. 17, iss. 1. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 24 of 24

Article
Večerka, Radoslav. Zur Herkunft und dem graphischen Charakter der glagolitischen schrift. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 159–162.

Article
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Wł. St. Reymont i czeskie reymontiana (w dziewięćdziesiątą rocznicę otrzymania nagrody nobla przez polskiego pisarza). Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 233–262.

Article
Páralová Tardy, Markéta. Dějiny a paměť holocaustu na základě analýzy memoárových vzpomínek. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 272–274.

Article
Pospíšil, Ivo. Jurij Družnikov a ti druzí: nově o literatuře ruské emigrace. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 286–289.

Article
Krejčová, Elena. Cyril a Metoděj a velkomoravská misie očima bulharské menšiny v česku. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 149–157.

Article
Kouba, Miroslav. Cyrilometodějský kult v historické paměti bulharsko-makedonského obrození. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 125–147.

Article
Hladký, Ladislav. Slovinci a cyrilometodějská tradice. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 115–124.

Article
Pospíšil, Ivo. Dvě souborné publikace: Dějiny slovenské literatury pro děti a mládež a Napříč dějinami české literatury. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 274–276.

Article
Zolina, Polina. O teorii ruské literatury v kontextu. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 289–291.

Article
Pospíšil, Ivo. Kontaktologická studie o vlivném Rusovi a štúrovské souvislosti. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 276–283.

Article
Dorovský, Ivan. Kde a kdy začínají dějiny slovanských literatur?. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 85–99.

Article
Pospíšil, Ivo. Cyrilometodějské výročí a problémy jeho současné recepce (několik tezí a paradoxů). Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 5–24.

Article
Žemberová, Viera. Za Ladislavom Ballekom. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 263–265.

Article
Žemberová, Viera. Čím žije pamäť a reč literárnej histórie. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 187–199.

Article
Dović, Marijan. "Český Prešeren": slovinská recepce Máchova kultu. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 163–173.

Article
Zobačová, Andrea. "Krista tedy hlásat v národu svém" : několik poznámek ke kořenům a proměnám cyrilometodějství v 19. století. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 101–113.

Article
Juvan, Marko. Kritika a překlad jako prostor pro meziliterárnosti: Čop, Čelakovský a Prešeren. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 175–185.

Article
Štěpánek, Václav. K cyrilometodějskému výročí. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 3–4.

Article
Štěpánek, Václav. Osudy cyrilometodějské misie v postmodernistických výkladech. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 25–39.

Article
Vašek, Antonín. K cyrilometodějskému odkazu naší současné škole. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 201–232.

Article
Pospíšil, Ivo. Pohledy na českou avantgardu ze strany: "lekce stroje". Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 267–272.