Kontaktologická studie o vlivném Rusovi a štúrovské souvislosti

Title: Kontaktologická studie o vlivném Rusovi a štúrovské souvislosti
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 276-283
Extent
276-283
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Daniš, Miroslav; Matula, Vladimír. M. F. Rajevskij a Slováci v 19. storočí. Bratislava: Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta : STIMUL, 2014. ISBN 978-80-8127 097-0.
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.