Wł. St. Reymont i czeskie reymontiana (w dziewięćdziesiątą rocznicę otrzymania nagrody nobla przez polskiego pisarza)

Title: Wł. St. Reymont i czeskie reymontiana (w dziewięćdziesiątą rocznicę otrzymania nagrody nobla przez polskiego pisarza)
Source document: Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. [233]-262
Extent
[233]-262
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Anniversary article; Obituary
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Zprávy o překladatelství, "Literární listy" 20, 1898–99, nr 9, s. 154 [J. Rozvoda z Prahy překládá Reymontovu Komediantku pro Biblioteku vzdělání]

[2] Stanisław Lack, Mladá Polska, "Moderní revue", 1899/1900, nr 1 z 8. 10. 1899, s. 15–16, 19–21, nr 2, z 8. 11. 1899, s. 47–52.

[3] Břetislav Prusík, W. Reymont. Biografická črta, "Česká revue" 4, 1900/01, z 10. 10. 1900, nr 1, s. 76–77.

[4] Břetislav Prusík, Zprávy a poznámky, "Lumír" 30, 1901/1902, nr 22, s. 264 [przegląd polskiej literatury według kompendium Mazanowskiego – wiadomości o Reymoncie, Żeromskim, Sieroszewskim].

[5] Jerzy Bandrowski, Polská Moderna, "Nová česká revue", 1, 1903/04, nr 3, z 15. 2. 1903, s. 171–178 [informacje o tym, iż poza modernizmem znalazł się Żeromski, Reymont, Rydel, Kisielewski].

[6] Břetislav Prusík, Tři polské romány. Skizza, "Lumír" 33, 1904/1905, nr 6, s. 285–288 [omówienie Chłopów Reymonta, Popiołów Żeromskiego oraz twórczości Weyssenhoffa].

[7] Břetislav Prusík, Pohledy do polské beletrie, "Nová česká revue" 2, 1904/1905, nr 10 z sierpnia 1905 r., s. 776–784 [artykuł jest przeglądem polskiej produkcji literackiej z lat 1903–1905].

[8] W. S. Reymont, Sen (fragment), přeložil Jaroslav Rozvoda, "Pražská lidová revue" 1, 1905, nr 3, s. 101–104.

[9] W. S. Reymont, Chlopi, Divadlo, "Zvon" 6, 1905/06, nr 44 z 13. 7. 1906, s. 694 [notatka o wystawieniu w Warszawie przeróbki dramatycznej Chłopów].

[10] Břetislav Prusík, Polská beletrie 1907, "Česká revue" 1907/08, nr 5 z lutego 1908, s. 317–318.

[11] V. K. recenzja z tomu opowiadań Reymonta: Povídky, přeložil Václav Prokop, Knihy Dobrých Autorů, t. 35, Praha 1907, "Pražská lidová revue" 4, 1908, nr 3, s. 76–77.

[12] Rf, recenzja z przekładu Komediantki, "Národní obzor" 3, 1909, nr 34 z 7. 8, s. 4–5.

[13] O nový román Reymontův (Marzyciel), "Lidové noviny" 18, 1910, nr 282, z 14. 10, s. 3.

[14] Václav Dresler, Krásná literatura polská XX. století. Řada pozorování, "Osvěta" 40, 1910, nr 1, s. 17–23, nr 2, s. 130–139, nr 3, s. 210–218, nr 5, s. 390–398, nr 6, s. 458–471.

[15] Otokar Šimek, Z nových překladů z beletrie polské, [rec. z publikacji Spravedlivě přel. V. Prokop], "Česká kultura" 2, 1913–14, s. 55–56.

[16] T.A. [Arnošt Procházka] – o niemieckim tłumaczeniu Chłopów, "Moderní revue“ 20, 1913–14, t. 28, nr 3 z 8. 12. 1913 r., s.146–147.

[17] František Sekanina, rec. Reymont, Tomek Beran, přel. Jakub Šebesta, "Zvon" 14, 1913/1914, nr 8, z 14. 11. 1913, s. 111.

[18] Polští kritikové rozepisují se s uznáním o některých literárních novinkách [notatka], "Zvon" 17, 1916/1917, nr 25 z 15. 3. 1917.

[19] Vč [Vincenc Červinka], Padesáté narozeniny V. S. Reymonta [glosa], "Zvon" 18, 1917/1918, nr 51, z 12. 9. 1918, s.714.

[20] Tr [Gustav Winter], Za soumraku a jiné povídky, přel. Jaroslav Rypáček, "Rozhledy literární", Akademik 23, 1918/1919, s. 110–112.

[21] Josef Svítil, Tvůrce národních epopejí. Studie, "Cesta" 1, 1918/1919, nr 47, s. 1292–1296.

[22] Kaz. Rec. Za soumraku a jiné povídky, přel. J. Rypáček, "Zvon" 19, 1918/1919, nr 9, z 21. 11. 1918, s. 125–126.

[23] Miloslav Hýsek, Reymontova historická trilogie. Studie, "Lumír" 47, 1919/1920, nr 5 z 28. 5. 1919, s. 193–203.

[24] Rdv., Slavní polští romanopisci: Żeromski a Reymont, "Topičův sborník" 8, 1920/1921, t. 5, z 5. 2. 1921, s. 236–237.

[25] -btk- [Václav Brtník], Jako polští kandidáti Nobelovy literární ceny… "Zvon" 21, 1920/1921, nr 33 z 5. 5. 1921, s. 464 [notatka].

[26] O. Novotný, Reymontova chlopská tetralogie [rec. Chlopi, přel. K. V. Rypáček, Praha 1920], "Lidové noviny" 29, z 3. 7–4. 7. 1921, s. 328.

[27] J. M. [Josef Matouš], Z překladové literatury [artykuł], "Pramen" 2, 1921, nr 8–9, z 10. 9, s. 421–424.

[28] J. O. Novotný, Překlady II, [rec. Chlopi, přel. K. V. Rypáček, Za frontou, přel. Jaroslav Rypáček], "Cesta" 4, 1921/1922, nr 26/27, s. 423–435.

[29] Josef Matouš, [rec. Reymont, Za frontou, přel. J. Rypáček], "Nové Čechy" 5, 1921/1922, nr 9/10 z 20. 6. 1922, s. 377.

[30] btk [Václav Brtník, rec. Chlopi, přel. Karel V. Rypáček], "Zvon" 22, 1921/1922, nr 44 z 20. 7. 1922, s. 614–615.

[31] J. M. [Josef Matouš, Knihy překladů, recenzja] "Pramen" 3, 1922, nr 8, s. 380–382, 1018.

[32] Josef Matouš, [recenzja Chlopi] "Nové Čechy" 6, 1922/1923, nr 1 z 3. 10. 1922, s. 40–41.

[33] a. Nové dílo Reymontovo [artykuł o Buncie] "Literání noviny" 32, nr 606 z 3. 12. 1924, s. 7.

[34] Nobelova literární cena na rok 1924, [notatka], "Národní osvobození" 1, z 15. 11. 1924, s. 4.

[35] ax. [Emil Vachek], Nobelova cena, PL 33, 1924, nr 274 z 22. 11. 1924, s.1 [artykuł polemiczny, recenzent zdumiony, że to nie Gorkij otrzymał].

[36] J. O. Novotný, Wł. St. Reymont, "Cesta" 7, 1924/1925, nr 14, s. 227–228.

[37] Kornel Makuszyński, W. St. Reymont doma, "Země" 6, 1924/1925, nr 5 z 6. 4. 1925, s. 65–67.

[38] vz [V. Zelinka], Z toho, že polský básník Chlopů Reymont…, "Zvon" 25, 1924/1925, nr 10 z 20. 11. 1924, s. 140.

[39] ne. [Arne Novák], Pozadí Nobelovy ceny (glossa), Lidové noviny 33, 1925, nr 114 z 5. 3. s. 114, [dlaczego nagrodę dostał Reymont, a nie Thomas Hardy czy Grazia Deledda].

[40] vh [Miloslav Hýsek], Úmrtí, [nekrolog], "Lumír" 52, 1925, nr 9 z 31. 12. , s. 498–500.

[41] Panorama (zprávy), "Národní Osvobození" 2, 1925, nr 228 z 21. 8. 1925.

[42] čí [Čestmír Jeřábek], Různé zprávy, "Národní Osvobození" 2, 1925, nr 144, s. 4.

[43] čí [Čestmír Jeřábek], Hold polskému spisovateli Reymontovi, "Národní Osvobození" 2, 1925, nr 225, s.4.

[44] čí [Čestmír Jeřábek], Polský spisovatel Reymont vážně nemocen, "Národní Osvobození" 2, 1925, nr 331, s. 4.

[45] čí [Čestmír Jeřábek], Nemoc L.[Ladislav] Reymonta, "Národní Osvobození" 2, 1925, nr 331, s. 7.

[46] čí [Čestmír Jeřábek], Zdravotní stav L. Reymonta, "Národní Osvobození" 2, 1925, nr 332, s. 7.

[47] čí [Čestmír Jeřábek], Reymont zemřel, "Národní Osvobození" 2, 1925, nr 334, s. 3.

[48] čí [Čestmír Jeřábek], Pohřeb L. Reymonta, "Národní Osvobození" 2, 1925, nr 335, s. 21.

[49] čí [Čestmír Jeřábek], K úmrtí básníka Reymonta, "Národní Osvobození" 2, 1925, nr 337, s. 5.

[50] čí [Čestmír Jeřábek], Pohřeb spisovatele L. Reymonta, "Národní Osvobození" 2, 1925, nr 338, s. 7.

[51] J. O. Novotný, Tragický rok polské literatury [nekrologi], "Cesta" 8, 1925/1926, nr 10, s. 163–164.

[52] Tenże, Spisy W. S. Reymonta [o wydawaniu Dzieł Reymonta przez Minaříka], "Kulturní zpravodaj" 2 (3), 1925/26, nr 7–8 z 29. 9. 1925, s. 132.

[53] J. M. [Josef Matouš], Varšavský Tygodnik Ilustrowany uctil památku W. S. Reymonta, "Nové Čechy" 9, 1925/1926, nr 6–7, 229–230.

[54] -ach- [Emil Vachek], rec. Reymont, Poslední sněm Republiky, "Pramen" 6, 1925/1926, nr 4–5 z 25. 1. 1926, s. 186–187.

[55] Č [Karel Červinka], rec. Reymont Z kraje slz a krve, přel. František Wolf, "Zvon" 26, 1925/1926, nr 1 z 10. 9. 1925, s. 14.

[56] Č [Karel Červinka], Władysław St. Reymont mrtev [nekrolog], "Zvon" 26, 1925/1926, nr 14 z 17.12. 1925, s. 195–196.

[57] Julius Heidenreich, rec. Reymont, Poslední sněm Republiky, "Lidové noviny" 34, 1926, nr 16 z 10. 1., s. 9.

[58] Julius Heidenreich, rec. Frank Wollman, Żeromski a Reymont, "Lidové noviny" 34, 1926, nr 255 z 21. 5., s. 7.

[59] Julius Heidenreich, Nové překlady z Reymonta: Nil desperandum, Povstání, "Lidové noviny" 34, 1926, nr 258 z 22. 5., s. 7.

[60] Julius Heidenreich, Další překlady z Reymonta, "Lidové noviny" 34, 1926, nr 599 z 9. 11., s. 9.

[61] Julius Heidenreich, Památce Wl. Reymonta a St. Żeromského, "Národní osvobození" 3, 1925/1926, nr 36 z 5. 2. 1926 [o uczczeniu pamięci obu pisarzy na Uniwersytecie Komenskiego w Bratysławie 2. 2. 1926].

[62] Václav Dresler, Soumrak polské moderny. Studie, "Lumír" 53, 1926/1927, nr 4 z 3. 6. 1926, s. 173–180, nr 5 z 15. 07 1926, s. 256–261.

[63] Č. [Karel Červinka], rec. Reymont, Poslední rok republiky. Nil desperandum, "Zvon" 27, 1926/1927, nr 10 z 18. 11. 1926, s. 138–139.

[64] Julius Heidenreich-Dolanský, rec. Reymont, Jitření, "Lidové noviny" 35, 1927, nr 404 z 14. 08, , s. 7.

[65] A., Zajímavé rozdvojení osobnosti. Příhoda slavného polského spisovatele V. Reymonta, "Lidové noviny" 35, 1927, nr 646 z 23. 12., s. 3.

[66] A., Grzymała-Siedlecki: Reymontův dar pozorování, "Země" 9, 1927/1928, nr I z 20. 9. 1927, s. 31.

[67] Č. [Karel Červinka], rec. Reymont, Rok 1794, Povstání, "Zvon" 29, 1928/1929, nr 15–16 z 20. 12. 1928, s. 221.

[68] A., Před revisí soudů o polském písemnictví, "Lidové noviny" 39, 1931, nr 386 z 4. 8., s. 7.

[69] A., Nejnovější polský laureát [o wpływie Reymonta na Weysenhoffa], "Lidové noviny" 40, 1932, nr 194, s. 9.

[70] A., Román či povídka?, "Lidové noviny" 41, 1933, nr 68 z 7. 2., s. 7.

[71] A., Uctívání osob v polském písemnictví, "Lidové noviny“ 41, 1933, nr 217 z 29. 4., s. 11.

[72] Č. [Vincenc Červinka], Reymontovi Chlopi a polšti sedláci,"Zvon" 35, 1934/1935, nr 37 z 29. 05 1935, s. 520.

[73] Kí, rec. Stanislav Mečiar, Poezia a život. Esseye o politické literatuře, Matica Slovenská 1936, "Lidové noviny" 45, 1937, nr 168 z 3. 4., s. 9.

[74] Gamdzyk Maria, Bibliografia przekładów dzieł Władysława Stanisława Reymonta, w: Reymont. Z dziejów recepcji twórczości. Wybór tekstów i wstęp Barbara Kocówna, Warszawa 1975.

[75] Bibliografia literatury polskiej –Nowy Korbut. T. 15: Literatura pozytywizmu i Młodej Polski. Oprac. Zespół pod kier. Zygmunta Szweykowskiego i Janusza Maciejewskiego, Warszawa 1978.

[76] Oracki Tadeusz, Reymont w świecie. Bibliografia przekładów wydanych w latach 1900–2000, Gdańsk 2005.