Kardyni-Pelikánová, Krystyna

Name variants:
Kardyni-Pelikánová, Krystyna (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 58.

Article
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Brněnská literárněvědná polonistika. Opera Slavica. 1998.

Article
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Czeskie odczytywanie Norwida: dzieje recepcji. Slavica litteraria. 2021.

Chapter
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Glosa wydawnicza. In: Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Czesko-polskie spotkania literackie : komparatystyka - genologia - przekład. 2000

Chapter
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Glosa wydawnicza. In: Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Pokłosie komparatysty : studia o polskiej i czeskiej literaturze. 2007

Chapter
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Indeks. In: Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Czesko-polskie spotkania literackie : komparatystyka - genologia - przekład. 2000

Chapter
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Indeks nazwisk. In: Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Pokłosie komparatysty : studia o polskiej i czeskiej literaturze. 2007

Chapter