Kardyni-Pelikánová, Krystyna

Name variants:

Kardyni-Pelikánová, Krystyna (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 59.

Chapter
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. "Hospodská historka" jako gatunek i tworzywo literackie. In: Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Czesko-polskie spotkania literackie : komparatystyka - genologia - przekład. 2000, pp. 87–99.

Article
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. "Lilla Weneda" Słowackiego wobec mitu słowianina o gołębim sercu : (z dziejów recepcji Rękopisów Królowodworskiego i Zielonogórskiego w Polsce). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, vol. 22, iss. D20, pp. 201–218.

Chapter
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. "Literatura a revoluce" v polské literární vědě. In: Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973. 1976, pp. 271–274.

Chapter
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. "Poznałem Krym Twój..." : (Josef Svatopluk Machar wobec Sonetów Krymskich A. Mickiewicza). In: Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Czesko-polskie spotkania literackie : komparatystyka - genologia - przekład. 2000, pp. 50–66.

Article
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. "Sonety" Adama Mickiewicza w przekładach Vladimíra Holana. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, vol. 55, iss. X9, pp. 29–39.

Article
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Aluzje literackie i wyrażenia prowerbialne v Panu Tadeuszu i jego czeskich przekładach. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 1998, vol. 47, iss. X1, pp. 5–16.

Article
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Brněnská literárněvědná polonistika. Opera Slavica. 1998, vol. 8, iss. 1, pp. 34–38.

Article
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Czeskie odczytywanie Norwida: dzieje recepcji. Slavica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 37–50.

Article
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Dějiny polské literatury v zahraničním slavistickém studiu. Opera Slavica. 1992, vol. 2, iss. 1, pp. 11–17.

Article
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Echa obchodów millenium cyrylometodejskiego w literaturze polskiej : (przyczynek do genezy dramatu Popiel i Piast Mieczysława Romanowskiego). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, vol. 18, iss. D16, pp. 141–149.

Chapter
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Eksploratorium – wokół genologii i zagadnień recepcji : (dialogi i powinowactwa struktur w czeskiej i polskiej literaturze). In: Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Pokłosie komparatysty : studia o polskiej i czeskiej literaturze. 2007, pp. 13–125.

Article
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Generačné čítanie slovenskej literatúry. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 1999, vol. 48, iss. X2, pp. 88–89.

Chapter
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Glosa wydawnicza. In: Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Pokłosie komparatysty : studia o polskiej i czeskiej literaturze. 2007, pp. 281.

Chapter
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Glosa wydawnicza. In: Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Czesko-polskie spotkania literackie : komparatystyka - genologia - przekład. 2000, pp. 192–193.

Chapter
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Hra na detektivku : (k otázkám geneze a výstavby Povídek z jedné a druhé kapsy K. Čapka). In: Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Czesko-polskie spotkania literackie : komparatystyka - genologia - przekład. 2000, pp. 111–127.

Chapter
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Indeks. In: Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Czesko-polskie spotkania literackie : komparatystyka - genologia - przekład. 2000, pp. 194–198.

Chapter
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Indeks nazwisk. In: Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Pokłosie komparatysty : studia o polskiej i czeskiej literaturze. 2007, pp. 282–290.

Chapter
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Inscenizacja "Śmierczy na gruszy" Witolda Wandurskiego w Bernie a czeska awangarda. In: Na křižovatce umění : sborník k poctě šedesátin prof. dr. Artura Závodského, DrSc. 1973, pp. 319–329.

Article
Kardyni-Pelikánová, Krystyna; Pelikán, Jarmil. [Janaszek-Ivaničková, Halina. O wspólczesnej komparatystyce literackiej]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1983, vol. 32, iss. D30, pp. 109–110.

Chapter
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. K otázce překládání textů se stylizací nářečního projevu. In: Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Czesko-polskie spotkania literackie : komparatystyka - genologia - przekład. 2000, pp. 188–191.

Chapter
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. K problematice ohlasu Máchova díla v Polsku. In: Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Czesko-polskie spotkania literackie : komparatystyka - genologia - przekład. 2000, pp. 33–49.

Chapter
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Karel Krejčí. In: Komparatistika, genologie, translatologie : Krystyna Kardyni-Pelikánová [jubilejní sborník]. 2000, pp. 255–268.

Article
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Karel Krejčí o Rękopisie znalezionym w Saragossie Jana hr. Potockiego. Slavica litteraria. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 103–110.

Article
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Karolina Světlá wobec powstania styczniowego. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 53–62.