Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Slavica litteraria 2019, roč. 22. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 55

Článek
Slavica litteraria. Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 145.

Článek
Gorczyca, Wojciech. Tradycja wojny Starotestamentowej w literaturze rosyjskiej a Armia Konna Izaaka Babla. Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 89–105.

Článek
Štubňa, Pavol. Preklad a recepcia na slovensko-talianskej osi. Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 118–119.

Článek
Šenkár, Patrik. Prítomnosť ženského princípu v prózach D. M. Anocovej. Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 45–55.

Článek
Kostincová, Jana. Media-poezie i bio-cyber-art : algoritmus jako nástroj nebo (spolu)autor?. Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 7–16.

Článek
Pospíšil, Ivo. Panoráma ruského myšlení, kultury a vzdělání. Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 116–117.

Článek
Przybylski, Michal. Východokarpatské pomezí kultur v románovém cyklu Na wysokiej połoninie Stanisława Vincenze. Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 35–44.

Článek
Sabol, Ján. Problematika témy a tvaru v Horákovej tvorbe (medzi prózou, filmom a divadlom). Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 69–75.

Článek
Pospíšil, Ivo. Jubileum významného českého historika, slavisty a balkanisty. Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 107–109.

Článek
Žemberová, Viera. Texty a interpretácie poézie "červeného obdobia". Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 123–125.

Článek
Pospíšil, Ivo. Nad dvěma knihami Jany Juhásové. Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 131–132.

Článek
Bujnáková, Jana. Slavistické stretnutie na Novom Zélande. Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 139–140.

Článek
Sommer, Jaroslav. Dialog kultur podesáté. Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 137–138.

Článek
Front matter. Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. .

Článek
Žemberová, Viera. Od pokušenia po porozumenie – Dominik Tatarka. Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 17–26.

Článek
Zelenka, Miloš. Interkulturní obraz Indie v slovenské literatuře. Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 120–122.

Článek
Hrancová, Hana. Potopené duše. Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 129–130.

Článek
Pospíšil, Ivo. Brněnské kolokvium o Dostojevském. Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 133–134.

Článek
Pospíšil, Ivo. Výzvy současnosti : o české a slovenské literatuře 2000–2017. Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 141–142.

Článek
Pospíšil, Ivo. Ve světě ekfráze: cesta k syntéze a aplikaci. Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 126–128.

Článek
Hajdučeková, Ivica. Metóda výskumu kompozície prozaického textu v interpretačných konfrontáciách. Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 111–115.

Článek
Kučera, Petr. Téma vykořenění a ztrát v současné próze : nad románem Jakuby Katalpy Němci. Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 57–67.

Článek
Žemberová, Viera. Prozaik Jozef Horák (1907–1974). Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 2, s. 117–124.

Článek
Petrović, Aleksandra Korda. Osud srbského překladu knihy Hovory s T.G. Masarykem. Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 2, s. 47–53.