Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Opera Slavica 2012, roč. 22, č. Supplementum. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 17 z celkového počtu 17

Článek
Žaža, Stanislav. K nedožitému životnímu jubileu profesora Romana Мrázka. Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. Supplementum, s. 1–3.

Článek
Brandner, Aleš. Z historie sémantiky ruského dativu. Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. Supplementum, s. 16–23.

Článek
Trösterová, Zdeňka. Sémantika jednotlivého slova a globální chápání textu. Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. Supplementum, s. 112–120.

Článek
Karlík, Petr. Brzdy pasiva. Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. Supplementum, s. 57–65.

Článek
Sokolová, Jana. Od deskripce k explanácii : (k metodologickému posunu vo výskume synchrónnej dynamiky morfológie). Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. Supplementum, s. 100–106.

Článek
Gallo, Ján. К проблеме лингво-семантической специфики интертекстуальности. Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. Supplementum, s. 29–35.

Článek
Janyšková, Ilona. K několika rusko-českým lexikálním paralelám. Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. Supplementum, s. 52–56.

Článek
Oplatek, Stanislav. Žitije Andreje Jurodivého v kontextu historické rusistiky. Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. Supplementum, s. 81–90.

Článek
Flídrová, Helena. O jednom typu asyndetického souvětí v odborné ruštině ve srovnání s češtinou. Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. Supplementum, s. 24–28.

Článek
Charciarek, Andrzej. Фатические маркеры в переводном словаре. Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. Supplementum, s. 36–43.

Článek
Pospíšil, Ivo. Jazyk a literatura, lingvistika a literární věda: obnova ztracené jednoty?. Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. Supplementum, s. 4–15.

Článek
Vychodilová, Zdeňka. Nová pojmenování v lexiku z oblasti sociální práce a sociální politiky. Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. Supplementum, s. 127–131.

Článek
Korina, Natal'ja. Когнитивный потенциал словообразовательных моделей. Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. Supplementum, s. 66–80.

Článek
Šaur, Vladimír. Význam a původ ruských slov tvorog, urda na základě nově zjištěných reálií. Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. Supplementum, s. 107–111.

Článek
Pavlasová, Markéta. Frazémy biblického původu s vlastními jmény - jsou (ne)auktální?. Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. Supplementum, s. 91–99.

Článek
Janek, Adam. Na cestě s ruštinou, aneb, Kam jsme došli po dvou letech. Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. Supplementum, s. 44–51.