Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická 2005, roč. 53. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 21 z celkového počtu 21

Článek
Řehořková, Marie, Pol, Milan. Docent Jan Sup sedmdesátníkem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 187–188.

Článek
Řehořková, Marie. Za profesorem Vladimírem Jůvou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 189–190.

Článek
Rýdl, Karel. Smysl inovačních cílů v současných výchovných a vzdělávacích trendech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 13–22.

Článek
Chaloupková, Lucie. Co nabízí zážitková pedagogika pedagogům?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 163–170.

Článek
Pol, Milan. Konference ENIRDEM 2005 : zvládání rozmanitosti v souvislostech řízení škol a vzdělávání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 182–183.

Článek
Zounek, Jiří, Sebera, Martin. Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 95–108.

Článek
Veen, Klaas van. Zkoumáním emocí učitelů v kontextu reforem k porozumění : co je v sázce?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 81–94.

Článek
Šeďová, Klára. Možnosti uplatnění zakotvené teorie v pedagogickém výzkumu : rodinná socializace dětského televizního diváctví. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 123–132.

Článek
Brücknerová, Karla. Má tvůrčí psaní místo v nových vzdělávacích programech?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 171–178.

Článek
Trnavčevič, Anita. Internacionalizace, evropeizace, standardizace a kultura auditu ve vzdělávání : podpora inovativnosti?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 23–32.

Článek
Pol, Milan, Novotný, Petr. Ředitelé a řízení kvality ve škole (...z případových studií). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 49–65.

Článek
Pol, Milan, Rabušicová, Milada. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 9–11.

Článek
Šeďová, Klára. Zprávy z mezinárodních konferencí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 179–181.

Článek
Rabušicová, Milada. Mezinárodní odborná konference OMEP : Péče o nejmenší děti od narození do tří let: výzva pro rodinu i komunitu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 184–185.

Článek
Lazarová, Bohumíra. Osobnost učitele a rezistence vůči změně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 109–122.

Článek
Kolář, Jan. Rozvoj osobnostní kompetence budoucích pedagogů : nová cesta ke starému cíli?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 155–161.

Článek
Švaříček, Roman. Je zakotvená teorie teorií?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 133–145.

Článek
Hloušková, Lenka. Inovační potenciál jako předpoklad rozvoje kultury škol (příklad otevřenosti škol vůči okolí). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 67–79.

Článek
Redlichová, Jitka. Demokracie ve švédské škole. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 147–153.

Článek
Ainscow, Mel. Rozvoj inkluzivních vzdělávacích systémů - jaké existují páky změny?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 33–47.

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická, 2005, vol. 53, issue U10.